Autonoma bilar – baserade på slutanvändarnas behov
Dela denna sida på
  • Erbjudanden
  • Autonoma bilar – baserade på slutanvändarnas behov

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakta mig

Autonoma bilar – baserade på slutanvändarnas behov.

Från automatisering till helt autonoma bilar. Med sina stora kunskaper om bilindustrin har Semcon resurserna och expertisen för att utveckla effektiva autonoma lösningar, alltid med fokus på det viktigaste – slutanvändarna.

Autonoma lösningar är inget nytt. De är baserade på automatisering som utvecklats under mer än ett sekel av industrialisering, fram till dagens robotlösningar. Självkörande fordon är inte heller någon nyhet – de är baserade på system för aktiv fordonssäkerhet och på ADAS (Advanced Driver Assistance System), som har varit under utveckling sedan 1990‑talet. Det som är nytt är helt autonoma fordon med HAD (High Autonomous Driving), som motsvarar nivåerna 4 och 5 på SAE-skalan för autonom körning.

Människan framför tekniken

På Semcon har vi arbetat med avancerad utveckling av aktiv säkerhet och ADAS i mer än tio år tillsammans med våra ledande kunder, som inkluderar Volvo Cars, BMW, Volvo Trucks och Autoliv/Veoneer. Vi har lärt oss mycket under detta årtionde och lagt grunden för HAD.

Den viktigaste lärdomen är att nyckeln till effektiva lösningar för autonom körning inte bara handlar om teknik – vi måste också vara noga med att slutanvändarna och användarupplevelsen kommer först. Det företag som förstår kraven för användning av autonoma lösningar och har den bästa positionen för att infria slutanvändarnas förväntningar kommer att utveckla de bästa lösningarna.

Magnus Carlsson, Area Manager, Software & Emerging Tech

För att kunderna ska välja självkörande bilar måste de både kännas och faktiskt vara säkrare än manuellt körda bilar. Jämför detta med en färd i en berg- och dalbana, som är gjord för att kännas skrämmande men i själva verket är mycket säker.

Användarvänliga autonoma system

En annan viktig lärdom på området fordonsutveckling är att det är nödvändigt att utveckla system som hjälper användarna, och inte oroar eller stör dem. Undersökningar av faktisk användning visar att över 50 procent av förarna aktivt stänger av viktiga ADAS-funktioner, livräddande system för kollisionsvarning och körfältshjälp.

Sådana situationer skulle kunna undvikas genom utveckling av system med fokus på slutanvändarna. Det faktum att förare stänger av dessa säkerhetssystem visar tydligt att systemen inte är användarvänliga. Mycket arbete återstår att göra när det gäller användarnas upplevelse av autonoma lösningar. Vi har en särskild avdelning för användarupplevelsen på Semcon i Göteborg där man arbetar med dessa frågor.

Tekniska hinder för autonomous

Förutom arbetet med användarupplevelsen står vi inför ett antal centrala tekniska problem som behöver forceras för att helt autonoma fordon ska kunna bli verklighet. De är i huvudsak följande:

  • Miljöuppfattning: Fordonet måste alltid korrekt kunna tolka hela sin miljö. En viktig funktion är sensorfusion – hantering av information från många källor, som kamera, radar och LIDAR-sensorer, geodata och V2X-data. Dessa källor till indata, liksom hanteringen och tolkningen av data, är fortfarande under utveckling.
  • Beslutsfattande: Ett helt självkörande fordon måste kunna hantera ett oändligt antal verkliga scenarion. Därmed blir det omöjligt att programmera kod på vanligt sätt (det går inte att hårdkoda åtgärder för att hantera ett oändligt antal fall). Därför behövs smarta inlärningsalgoritmer.

 

Semcon är specialiserat på teknik för maskininlärning och djupinlärning, och arbetar med att lösa problem gällande omgivningsuppfattning och beslutsfattande. Semcon erbjuder sina kunder heltäckande lösningar för AI/maskininlärning, från fastställandet av kraven för användning tillsammans med kunderna till utveckling av maskininlärning/djupinlärning och slutligen produktintegrering, verifiering och validering.

Läs mer om Semcons arbete på AI-området.

Validering som förenande element för autonoma bilar

I valideringen ingår att säkerställa att de utvecklade lösningarna kommer att fungera för slutanvändarna i praktiken. Det är därför valideringen är det förenande elementet, som säkerställer att både användarupplevelsen, tekniken och praktiska utmaningar tas med i beräkningen.

När det gäller självkörande fordon är den arbetsinsats som krävs för att validera lösningar ofta större än den som krävs för att utveckla själva lösningarna. Semcon har hjälpt sina ledande bilindustrikunder (t.ex. BMW) med ADAS-validering i över tio års tid.

Semcon är din globala samarbetspartner för autonoma lösningar och erbjuder heltäckande tjänster med särskild tonvikt på autonomirelaterade rådgivningstjänster, användarupplevelse och utformning av lösningar, programvaru- och AI-utveckling samt integrering och validering.

Kontakt

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy