Stilren manual stärker kundupplevelsen
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Stilren manual stärker kundupplevelsen.

Elektriska båttillverkaren X Shore ville ge en helgjuten användarupplevelse där känslan av hållbar lyx genomsyrar allt. Men användarmanualen hade inte hängt med, varken användarmässigt, estetiskt eller med hänsyn till miljön. Med Semcons hjälp är produktinformationen nu ikapp – och kan dessutom göra båtarna ännu mer klimatsmarta.

När X Shore tog kontakt med Semcon var det snabba puckar som gällde. Det befintliga utkastet till manualen var i word-format och lämnade mycket att önska när det kom till användarvänlighet och stil. Ett studiebesök på X Shores Eelex 8000 satte snabbt in Semcon-teamet i terminologin och vilka moment som kan behöva utföras ombord.

Flera användningsområden för den nya informationen

Efter att ha fått information om målgruppen utvärderade Semcon utkastet från X Shore och gav rekommendationer om hur manualen kunde förbättras. Allt för att leva upp till användarnas förväntningar på en lättskött och exklusiv båt men även de regulatoriska kraven.

Resultatet efter att Semcons team genomfört förändringarna blev en elegant och lättnavigerad manual med tydlig struktur, kortare texter och översiktsbilder. Ofta är det lättare att följa visuella instruktioner än text. Därför finns tankar hos X Shore om att i framtiden sprida bilddriven produktinformationen till professionella roller såsom montörer och servicetekniker. De ser också att de kan återanvända informationen från användarmanualen i andra typer av dokumentation.

Grunden lagd för fortsatt digitalisering

Utöver manualen innehöll Semcons leverans exempel på hur informationen skulle kunna se ut i digitala kanaler, såsom en app eller på X Shores hemsida. Eftersom informationen har omarbetats till att kunna förmedlas digitalt, blir steget från tryckt till digital användarinformation betydligt lättare att ta. När inga tryckta manualer längre behövs skonas dessutom miljön, vilket ligger väl i linje med företagets vision om ett båtliv fritt från utsläpp.

Det känns meningsfullt att jobba med en produkt som har ett så starkt fokus på miljön och att kunna hjälpa X Shore vidare i den riktningen.

Kajsa Palm, senior visual designer på Semcon

Vill förbättra användarvänligheten i flera steg

Under projektets gång väcktes även intresset för att integrera användarmanualen i båtarnas display, vilket skulle göra dem ännu smidigare att hantera, och att göra produktinformationen händelsestyrd. Då kan t.ex. en felkod trigga en guidad felsökning som steg för steg hjälper användaren att hitta och åtgärda felet. Med produktinformation som ett nytt redskap i verktygslådan, fortsätter X Shore resan mot ett mer klimat- och användarvänligt sjöliv.

Kontakta oss

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer på temat

Get in touch with this guy