Animerad produktinformation
Dela denna sida på

Roger Carew
Team Manager, Product Information
+46 (0)704 47 28 26
Kontakta mig

Joni Huttunen
Technical Communicator
+46 (0)736 82 77 39
Kontakta mig

AQG:er – Animerad produktinformation för den digitala generationen.

Att skapa och ta del av visuell information är ett naturligt sätt för människor att kommunicera och förstå sin omvärld. Genom att presentera produktinformation visuellt, i form av AQG:er (Animated Quick Guides) hjälper vi på Semcon våra kunder att nå ut till sina slutanvändare.

Animerad produktinformation handlar om att med korta och direkta videoklipp ge användarna den information de behöver. Istället för att använda en berättarröst förmedlas information om produkter enkelt med text och bild.

I en värld där det blir allt svårare att behålla användarnas uppmärksamhet, är det viktigt att vara:

 • Tillgänglig
 • Användbar
 • Snabb

 

Ökad användarnöjdhet med AQG

Med AQG:er kan Semcon hjälpa företag och organisationer att kommunicera en produkts fördelar och egenskaper. Vi gör produkterna enklare att förstå och använda. AQG:er gör informationen lättillgänglig och erbjuder slutanvändaren möjlighet att ta till sig informationen på den plattform och enhet som hen själv föredrar.

Exampel på Animated Quick Guide (AQG).

Kärnan i konceptet är att leverera strukturerad och konsekvent information som kan anpassas till en rad olika ämnesområden. Konceptet kan också användas som ett komplement eller stöd till andra huvudleverabler. Detta sänker inte bara kostnader genom återanvändning, utan ökar även kvalité och kundnöjdhet.

När det kommer till kundtillit och varumärke är det mycket viktigt att användaren känner sig bekväm med både formatet och innehållet när de tittar på informationen. Det höjer användbarheten och går i linje med uppfattningen av varumärket. Allt detta kan uppnås med en animerad leverans, samtidigt som innehållet behåller en hög teknisk nivå.

Roger Carew, Team Manager Graphics, Semcon Product Information

Kompetenser som krävs för att producera en AQG:

 • Manusförfattare
 • Storyboard
 • 3D animering
 • Efterarbete (undertextning, redigering osv)
 • Projektledning

 

Projektets innehåll fastställs vanligtvis utifrån kundens önskemål och kunskaper inom aktuellt ämne, men kan också baseras på information från slutanvändaren, via företagets hemsida till exempel.

Rådata tolkas och omformas till ett manus och storyboard av produktionsteamet. En granskning av storyboard av kunden är ett givet steg innan animationen sätts i produktion.

Semcon jobbar med AQG:er inom flera olika branscher, såsom medicinsk utrustning, fordonsindustri, vitvaror och telekom.

Användningsområden för AQG:er:

 • Ägarmanualer
 • Sälj- och teknisk utbildning
 • Instruktioner
 • Reparation och underhåll
 • Mässor och utställningar

Kontakta oss

Roger Carew
Team Manager, Product Information
+46 (0)704 47 28 26
Kontakta mig

Joni Huttunen
Technical Communicator
+46 (0)736 82 77 39
Kontakta mig

Mer innehåll om produktinformation

Get in touch with this guy