Animation som utvecklas i takt med ditt företag
Dela denna sida på

Roger Carew
Team Manager, Product Information
+46 (0)704 47 28 26
Kontakta mig

Animation som utvecklas i takt med ditt företag.

Yeti Move, som utvecklar autonoma lösningar, ville göra det lättare att förmedla sitt erbjudande – som en del i sitt säljarbete men även för potentiella investerare och samarbetspartners. Semcons animations-team levererade en animerad video av företagets autonoma fordon i drift – som lätt kan anpassas om bolaget ändrar riktning.

Yeti Move ville ha en animation som kunde anpassas till nya branscher ifall företaget skulle bredda sig till fler målgrupper framöver. Genom ett modulärt tillvägagångssätt kan sekvenser i animationen flyttas och detaljer kan läggas till så att den kan fortsätta användas oavsett åt vilket håll företaget utvecklas.

Att kunna anpassa och återanvända innehåll som i det här fallet efterfrågas allt oftare. Det var precis vad den här kunden behövde då det ger många olika möjligheter framåt.

Lee Thornett, Programme Manager-Technical Solutions på Semcon

Projektet engagerade ett litet team i Storbritannien som ägde projektet och arbetade tätt ihop med Yeti Move för att ta fram bildmanus, skapade animationer och gjorde all efterbearbetning. Från uppstart till leverans tog projektet tre månader, med sammanlagt omkring 250 timmars arbete fördelat inom teamet.

Tack vare bildmanuset kunde Yeti Move få en uppfattning om allt som skulle skapas – redan innan något hade animerats i 3D. Medan Semcons team guidade Yeti Move genom projektet, delade Yeti Move med sig av sitt befintliga sälj- och marknadsföringsmaterial och såg till att rätt intressenter involverades för att bidra med sitt kunnande. Allt du kan se i animationen har skapats I projektet, inklusive alla modeller, antingen helt från början eller i vissa fall genom att anpassa inköpta datorstödda konstruktioner (s.k. CAD-modeller).

Vi uppskattar Semcons samarbetsvilja och lösningsorienterade attityd. De har varit väldigt flexibla och gjort anpassningar efter våra önskemål och vi är nöjda med det fina och professionella resultatet - som redan har börjat användas.

Bjørn Tore Orvik, VD Yeti Move

Vill du veta mer om hur animeringar kan lyfta ditt företag?

Roger Carew
Team Manager, Product Information
+46 (0)704 47 28 26
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Mer om animationer

Get in touch with this guy