Användarinformation
Dela denna sida på

Anders Johnson
Avdelningschef, Product Information Sverige
+46 (0)704 47 29 47
Kontakta mig

Användar-information.

Vi gör det komplicerade enkelt. För att möta alla användares behov.

För en användare av komplexa produkter eller system är förståelsen för den tekniska funktionaliteten helt avgörande. Och för ett företag som utvecklar komplexa produkter eller system blir det därför avgörande att förse användarna med rätt slags information, för att säkerställa bästa möjliga nyttjande och användarupplevelse.

Användarinformation behöver inte bara vara korrekt, relevant och uppdaterad, den måste dessutom vara rätt strukturerad, lättåtkomlig och, sist men inte minst, lätt att förstå. Det är allt detta som sammantaget gör att vi enkelt kan förstå en ny mjukvara eller maskin, att få den att fungera på bästa sätt och i slutändan göra vårt jobb så effektivt som möjligt.

Vi på Semcon har producerat och tillhandahållit användarinformation i decennier. Vi känner till olika användargrupper och deras behov.

Andrew McCabe, Avdelningschef, Product Information UK

På Semcon befinner vi oss i frontlinjen när det kommer till innovation inom produktinformation, exempelvis genom  mobila användar-appar, kontextuell information och animerade snabbguider (AQG). Bara för att nämna några få exempel.

Rätt användarinformation möjliggör att dina produkter eller system fungerar effektivare, med längre drifttid, och under en längre livstid.

Vi kan hjälpa dig med:

Kontakta oss

Anders Johnson
Avdelningschef, Product Information Sverige
+46 (0)704 47 29 47
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy