Energi
Dela denna sida på
  • Energi

Sara Sjögren
Country Manager Sweden East & South
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

energi.

Tillgången på hållbar, trygg och säker energi är grundläggande för hela samhället. Med ett starkt fokus på projekt- och kvalitetsstyrning stöttar vi energisektorn i övergången till mer förnybara energikällor och decentraliserade distributionssätt.

Driftsäkerhet och kontroll

Oavsett alla tekniska framsteg är energiindustrins grunder desamma: att säkerställa säkra och effektiva installationer, uppgraderingar och driftförhållanden för kraftverk och tillhörande infrastruktur.

Driftsäkerhet och kontroll fortsätter att vara lika viktiga för energiförsörjningen när vatten- och kärnkraften i ännu större utsträckning får sällskap av sol, vind och vågor. Semcons långa erfarenhet från energisektorn i kombination med vår expertis inom projekthantering, kvalitet och validering gör oss till en tillförlitlig samarbetspartner som kan hjälpa dig att använda dina resurser effektivare, minimera kostnaderna och maximera fördelarna för kunderna.

Engineering Solutions

Från stora anläggningar till små lokala – vi hjälper alla slags kunder inom energisektorn på deras resor mot hållbara och förnybara energilösningar. Vi kombinerar erfarenhet inom traditionell elproduktion med digital expertis inom monitorering, datahantering och visualisering.

project excellence

Semcon har lång erfarenhet av projektledning; vi har till och med vår egen projektmetodik. Varje dag hjälper vi våra kunder inom energisektorn med projektledning för nyutveckling, renoveringar och underhåll av anläggningar som producerar och distribuerar energi.

Kvalitet och validering

För många organisationer inom energisektorn utgör krav på kvalitetsstyrning, validering av system och dokumentation en utmaning. Med vår expertis inom kvalitetsledning kan vi hjälpa dig att använda dina resurser mer effektivt, minska kostnader samt maximera kundnyttan.

Vätgas

Vi arbetar med lösningar för både framställning och användning av vätgas och behärskar hela kedjan från utveckling av komponenter till elektrifiering och integration för olika applikationer.

Produkt-information

Produktinformation är en viktig möjliggörare genom hela värdekedjan för att tillhandahålla rätt informationslösningar för utbildning, idrifttagning, underhåll, felsökning och åtkomst till reservdelar.

Get in touch with this guy