Dynamisk information
Dela denna sida på
  • Dynamisk information

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Dynamisk information för maximal uptime.

Smart information för effektivare service och underhåll av komplexa produkter. 

Nyutvecklad teknik och sofistikerade lösningar tar produkters funktionalitet till helt nya nivåer. Samtidigt medför det en ökad komplexitet där de möjliga orsakerna blir fler till varför något plötsligt inte fungerar.  Lång erfarenhet av att reparera och underhålla är inte längre tillräckligt för att snabbt kunna laga en produkt.  

Med smarta verktyg som förmedlar rätt information kan servicetiden minimeras. Till skillnad från traditionellt statiska manualer, tryckta eller digitala, kan smart dynamisk information användas för att optimera tiden för service. 

Med dynamiskt distribuerad information får servicetekniker alltid relevant och anpassad kunskap till den situation de befinner sig i. Det ger snabbare servicetid, lägre kostnader och nöjdare kunder.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development Semcon och informationsspecialist inom eftermarknad

MAXIMERA POTENTIALEN PÅ DIN EFTERMARKNAD

Som en smart försäkring för optimerad drifttid

Dagens komplexa produkter och produktionssystem med frekventa uppdateringar gör att manualerna inte bara blir väldigt omfattande utan också snabbt föråldrade, vilket kan medföra onödigt långa servicetider och produktionsbortfall. Såsom jordbruksfordon som är på service istället för på åkern, tåg som är i underhållshallen istället för på perrongerna, och fabrikslinor som står stilla. 

Här är några exempel på olika lösningar Semcon erbjuder för att snabbt identifiera och åtgärda fel på produkter eller system: 

Olika kanaler

Genom att separera skapandet av informationen från hur den förmedlas, kan samma information anpassas för att tillgodose många olika användares behov och situationer. En servicetekniker som jobbar från en telemast kan tänkas föredra röststyrd sökning och guidning i en mobilapp framför att behöva skriva och läsa på en dator. För en bilförare är det smidigt om manualen är integrerad i bilens eget infotainmentsystem. Och för en reparatör som vill ta reda på vilken reservdel som ska beställas kan en webbportal ge en bra överblick. 

Med dynamiskt distribuerad produktinformation kan du fritt välja vilka kanaler som din information ska förmedlas i och även vilken information som är relevant för vilken kanal, så att den blir lätt att använda. Exempelvis: 

  • App 
  • Webbportal 
  • Integrerat i produktens display 
  • Smarta glasögon

Personifierad information

Information ska hjälpa till att hantera just den situation som användaren står inför, på ett så smidigt sätt som möjligt. För att det ska vara möjligt behöver produktinformationen anpassas både efter produkt och användare. 

Med dynamiskt distribuerad produktinformation syns just den information som användaren behöver med hänsyn till vad hen vill åstadkomma, vilken produkt det gäller och vad användaren själv har för behörighet och kompetens. 

Instruktioner som involverar starkström syns till exempel bara för de användare som har behörighet att hantera sådana system. Och när en produkt modifieras över tid, t.ex. med uppgraderingar och utbytta komponenter, speglar produktinformationen alltid vad den innehåller idag – inte hur den såg ut när den tillverkades. 

Offline-support

Information behöver vara tillgänglig. Oftast har vi tillgång till nätet men det finns fortfarande många situationer där uppkopplingen sviker användaren. Och är det inte just då man behöver information? När bilen plötsligt stannar, mitt ute i ingenstans, bortom civilisationen. Eller när maskinen längst ned i gruvan, dit ingen mast eller lokal molnlösning når, plötsligt visar ett obekant felmeddelande. 

Semcons lösning för dynamiskt distribuerad produktinformation ser till att produktinformationen som gäller för just din produkt finns nedladdad på din enhet. Så fort nätet är uppe, hämtas uppdateringar automatiskt. För att alltid finnas där när du behöver den, uppkopplad eller ej. 

Användarfeedback

Att förstå sina användare är helt avgörande för att utveckla produkter som är eftertraktade och bli ett varumärke som man återvänder till, där produktinformation är en effektiv kanal för att ta del av användarnas synpunkter och åsikter. Genom att användare kan interagera med informationen, t.ex. markera vilken information som fyller sin funktion och vilken som lämnar mer att önska eller kanske till och med är felaktig, blir det tydligt vad som behöver förbättras för att stärka användarupplevelsen. Genom att analysera vilken information som söks mest, kan produkterna i sig förbättras, i form av tydligare gränssnitt eller formspråk och nya funktioner. 

Läs mer om vårt erbjudande inom dynamisk distribution.

Effektivare serviceorganisation

Med dynamiskt distribuerad information går det fortare att både felsöka och att åtgärda. Samtidigt kan mer junior personal utföra mer komplicerade reparationer och underhåll, eftersom dynamiskt distribuerad information kan göras interaktiv och pedagogisk, t.ex. genom guidade felsökningar och instruktioner i Augmented Reality-miljö. 

Utöver snabbare problemlösning vid service och underhåll finns fler fördelar, t.ex. 

  • Minskad tid för letande efter information  
  • Minskat behov av support 
  • Minskat slitage och antal oplanerade stopp 
  • Ökad försäljning av reservdelar 
  • Mer kostnadseffektiv hantering av produktinformation 

Ladda ned vår guide för att räkna på hur mycket din organisation kan effektiviseras. 

Nya intäktsströmmar på eftermarknaden

Digitalisering möjliggör helt nya intäktsströmmar, där de stora vinsterna ofta finns att hämta efter att en produkt har sålts. Istället för att sälja en maskin, är det tjänsten produktion som säljs. Istället för att ersätta ett befintligt verktyg med ett nytt, kan det uppgraderas med nya funktioner och tillbehör eller repareras med hjälp av originalreservdelar. Dynamisk produktinformation spelar en avgörande roll för att göra det möjligt, läs mer här. 

Case studies med dynamisk information

Dynamisk distribution – en hållbar lösning

Semcon erbjuder en rad digitala hjälpmedel som hjälper servicetekniker att snabbt hitta och åtgärda fel. Resultatet blir även mer hållbart tack vare till exempel minskade resor för servicepersonal och färre utbytta reservdelar. Läs mer om hur vi på Semcon jobbar med hållbarhet. 

Så skapar du ett business case för er eftermarknadsaffär

Kontakta oss

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Mer om digital produktinformation

Get in touch with this guy