Dynamisk information
Dela denna sida på
  • Dynamisk information

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Gå vidare från manualer.

 

Ladda ner pdf guide

Smart information för effektivare service och underhåll.

Ny teknik och sofistikerade lösningar gör att produkter idag blir alltmer användbara. Baksidan är att när produkterna slutar fungera, krävs mer för att hitta orsakerna till felen. Lång erfarenhet av att reparera och underhålla är inte längre tillräckligt för att snabbt kunna laga en komplex produkt.

Med smarta verktyg som förmedlar rätt information kan servicetiden kortas ned betydligt. Till skillnad från traditionella manualer (tryckta eller digitala) vars innehåll är statiskt, kan smart dynamisk information minska tiden för service.

Se vårt webinar om hur du kommer igång.
Med dynamiskt distribuerad information får servicetekniker alltid relevant och anpassad kunskap till den situation de befinner sig i. Det ger snabbare servicetid, lägre kostnader och nöjdare kunder.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development Semcon och informationsspecialist inom eftermarknad

MAXIMERA POTENTIALEN PÅ DIN EFTERMARKNAD

Som en smart försäkring för ökad drifttid

Dagens produkter och produktionssystem är ofta komplexa och uppdateras löpande vilket gör att manualer både blir omfattande och snabbt föråldrade. Det medför onödigt långa servicetider och produktionsbortfall: Jordbruksfordon som är på service istället för på åkern, tåg som är i underhållshallen istället för på perrongerna och fabrikslinor som står stilla.

Långa underhålls- och reparationstider kan få oväntade konsekvenser.

Här är några exempel på Semcons lösningar för att snabbt identifiera och åtgärda fel på produkter och system: 

Olika kanaler

Genom att separera skapandet av information från hur den förmedlas kan samma information anpassas till olika användares behov och situationer. En servicetekniker som jobbar från en telemast kan tänkas föredra röststyrd sökning och guidning i en mobilapp framför att behöva skriva och läsa på en dator. För en bilförare är det smidigt om manualen är integrerad i bilens eget infotainmentsystem. Och för en reparatör som vill ta reda på vilken reservdel som ska beställas kan en webbportal ge en bra överblick. 

Med dynamisk distribution av informationen kan du fritt välja vilka kanaler som den ska förmedlas i och vilken information som passar i vilken kanal. Exempelvis: 

  • App 
  • Webbportal 
  • Integrerat i produktens display 
  • Smarta glasögon

Personifierad information

Information ska hjälpa till att hantera just den situation som användaren står inför på ett så smidigt sätt som möjligt. För att det ska vara möjligt behöver produktinformationen anpassas både efter produkt och användare. 

Med dynamiskt distribuerad produktinformation syns just den information som användaren behöver med hänsyn till vad informationen ska användas till, vilken produkt det gäller och vad användaren själv har för behörighet och kompetens. 

Instruktioner som involverar starkström är till exempel bara tillgängliga för de användare som har behörighet att hantera sådana system. Och när en produkt förändras över tid (genom uppgraderingar eller utbytta komponenter) speglar produktinformationen alltid vad den består av idag – inte vad den bestod av när den tillverkades. 

Offline-support

Information behöver vara tillgänglig. Oftast har vi tillgång till nätet men det finns fortfarande många situationer där uppkopplingen sviker. Och är det inte ofta just då vi behöver information? När bilen plötsligt stannar, mitt ute i ingenstans, bortom civilisationen. Eller när maskinen längst ned i gruvan, dit ingen mast eller lokal molnlösning når, plötsligt visar ett obekant felmeddelande. 

Semcons lösning för dynamiskt distribuerad produktinformation ser till att informationen som gäller för just din produkt finns nedladdad på din enhet. Så fort nätet är uppe, hämtas uppdateringar automatiskt. För att alltid finnas där när du behöver den, uppkopplad eller ej. 

Användarfeedback

För att utveckla produkter som eftertraktas och få återkommande kunder, behöver man förstå sina användare. Produktinformation är en effektiv kanal för att ta del av användarnas synpunkter och åsikter. Genom att de kan ge feedback på informationen, t.ex. markera vilken information som fyller sin funktion och vilken som lämnar mer att önska (eller kanske till och med är felaktig), blir det tydligt vad som behöver förbättras för att stärka användarupplevelsen. Med en klar bild av vilken information som söks mest, kan produkterna i sig dessutom förbättras i form av tydligare gränssnitt eller formspråk och nya funktioner.

Läs mer om dynamisk distribution.

Effektivare serviceorganisation

Med dynamiskt distribuerad information går det fortare att både felsöka och att åtgärda de fel som identifieras. Samtidigt kan även junior personal utföra komplicerade reparationer och underhåll eftersom dynamiskt distribuerad information kan göras interaktiv och pedagogisk. Några exempel är guidade felsökningar och instruktioner i Augmented Reality-miljö.

Utöver snabbare problemlösning vid service och underhåll finns fler fördelar, t.ex. 

  • Minskat letande efter information 
  • Minskat behov av support 
  • Minskat slitage och antal oplanerade stopp 
  • Ökad försäljning av reservdelar 
  • Mer kostnadseffektiv hantering av produktinformation 

Ladda ned vår guide för att räkna på hur mycket din organisation kan effektiviseras. 

Nya intäktsströmmar på eftermarknaden

Digitalisering möjliggör helt nya intäktsströmmar där de stora vinsterna ofta finns att hämta efter att en produkt har sålts. Istället för att sälja en maskin kan produktion säljas som tjänst. Istället för att ersätta ett befintligt verktyg med ett nytt kan det uppgraderas med nya funktioner och tillbehör eller repareras med hjälp av originalreservdelar. Dynamisk produktinformation spelar en avgörande roll för att göra allt det här möjligt, läs mer här. 

Case studies med dynamisk information

Dynamisk distribution – en hållbar lösning

Semcon erbjuder en rad digitala hjälpmedel som hjälper servicetekniker att snabbt hitta och åtgärda fel. Resultatet blir även mer hållbart tack vare till exempel minskade resor för servicepersonal och färre utbytta reservdelar. Läs mer om hur vi på Semcon jobbar med  hållbarhet. 

Kontakta oss

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Mer om digital produktinformation

Get in touch with this guy