Digital Hubb
Dela denna sida på
  • Digital Hubb

Anders Rådman
Business Development Manager Digital Services, Engineering & Digital Services
+46 (0)703 547 633
Kontakta mig

Dragi Atanasovski
Division Manager Digital Services, Engineering & Digital Services
+46 (0)733 776 100
Kontakta mig

Digital hubb.

I vår snabbt föränderliga och alltmer komplexa omvärld gäller det att kunna lyfta blicken och se över hur vi anpassar våra affärsmodeller, företag och hela samhällen till den digitala verkligheten. Inte i nästa vecka. Inte i imorgon – utan idag.


Vi hjälper dig att fortsätta vara relevant i ett föränderligt samhälle genom att förstå dina kunders behov och beteenden.

Dragi Atanasovski, Divisional Manager Digital Services på Semcon


Digital Experience

Alla företag och organisationer idag behöver utveckla hållbara strategier för sina digitala transformationer. Vi hjälper våra kunder från första konceptet till en komplett produkt eller tjänst. Har du koll på din digitala resa?

Smarta Produkter

Uppkopplad teknologi för smarta produkter och tjänster är tvärvetenskaplig och bygger på expertis inom olika kompetensområden: IT, UX, produktutveckling och industriell teknologi. Semcon har expertisen och insikterna för att göra teknisk potential till kommersiella koncept.

Autonoma lösningar

Addera värde genom att göra maskiner och fordon autonoma. Industrin behöver ständigt utveckla mer kosteffektiva, miljövänliga processer och produkter. Många företag ser nu autonoma lösningar som nästa steg på vägen till förbättring.

ELEKTRIFIERING

Genom att byta ut fossila bränslen mot elkraft kan vi nå både miljömässiga, kostnads- och effektiviseringsmål. Det möjliggör också för mer användarvänliga produkter som är kompatibla med framtidens teknologier. Ta del av vår approach för att göra din maskin elektrisk

AI & Data Management

De flesta företag, organisationer och myndigheter hanterar numera stora mängder data. Men hur kommer den till bäst nytta? Semcon erbjuder sina kunder en unik egenutvecklad datahanteringsplattform som är baserad på det allra senaste inom artificiell intelligens.

Varför Semcon?


  • Vi erbjuder strategi och analys som hjälper dig att förbli relevant i en värld i digital förändring.

  • Expertis inom UX, design, ingenjörsvetenskap, digitala lösningar och produktinformation betyder att vi kan hjälpa dig på varje enskilt steg på din utvecklingsresa.

  • Och med relevans och riktning ser vi till att sätta just den rätta produkten eller tjänsten i händerna på dina kunder – igen och igen.

Get in touch with this guy