Avancerade ingenjörstjänster
Dela denna sida på
  • Avancerade ingenjörstjänster
Johanna Stenfeldt, Manager Mechanical Design, Product Design Engineering

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Avancerade ingenjörs-tjänster.

Semcon har över 40 års erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling. I nära samarbete med våra kunder tar vi varje dag fram nya produkter, system och tjänster inom en mängd branscher.


Semcon är en partner som är med från första idén till färdig produkt, inklusive eftermarkandsstrategier och produktinformation.

Johanna Stenfeldt, Divison Manager, Engineering & Digital Services

Produkt-utveckling

Resan fram till en slutgiltig produkt är fylld av utmaningar och förutsättningar att ta hänsyn till. På Semcon hjälper vi varje dag våra kunder med att göra deras idéer till verklighet. Vårt fokus på forskning och användarupplevelser (UX) skapar en unik möjlighet att kombinera teknik, användbarhet och design.

Produktions-utveckling

Många företag står idag inför betydande förändringar i sina produktionsmiljöer. För att rusta sig för framtiden gäller det att dra nytta av de möjligheter som exempelvis digitalisering och automation kan ge. Vare sig det gäller en mer hållbar produktion, effektivisering, säkrare arbetsmiljö eller nya affärsmodeller.

Project Excellence

Projektarbetsformen är en av de vanligaste arbetsformerna i dagens samhälle. Uppskattningsvis 25 procent av världens BNP skapas i projekt, ändå är det bara 30 procent av alla projekt som ros i hamn. På Semcon har vi utvecklat vår egen metod för att säkerställa att våra kunder kommer bland andelen av lyckade projekt.

Kvalitet & Validering

Med bättre kvalitetsstyrning kan du utnyttja dina resurser mer effektivt, minimera kostnader och maximera kundnyttan. På Semcon har vi lång och bred erfarenhet på området och vet vilka metoder och verktyg som är mest effektiva för att säkra kvalitén av leveranser i just ditt företag.

Varför Semcon?


  • Vi är en oberoende partner som hjälper våra kunder att uppfylla sina visioner – med hjälp av lång erfarenhet från över 2 200 experter inom både digitala och fysiska lösningar.

  • Med stort fokus på forskning och användarvänlighet (UX) utvecklar vi unika kombinationer av teknik, användbarhet och design.

  • Eftersom vi utvecklar lösningar i en mängd av branscher med liknande utmaningar, har vi möjlighet att dra erfarenheter och anpassa efter det bästa som finns att tillgå.

Get in touch with this guy