Add Perspectives
Välj marknad
Dela denna sida på
  • Add Perspectives

Linda Holm
HR Sweden
+46 (0)730 68 13 66
Kontakta mig

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Fler perspektiv på hållbar teknik.

Att göra som vi alltid gjort kommer inte rädda planeten. Om ny teknik ska hjälpa oss att nå klimatmålen krävs helt nya perspektiv. Teknikbranschen behöver mod att tänka annorlunda.

Så, för att inspirera framtidens teknikutvecklare – och själva inspireras – frågade vi ett gäng andraklassare om deras bästa idéer för att rädda planeten.

Barnens idéer handlade om allt från robotar som plockar skräp och bilar som går på luft eller vatten till flygande djurambulanser. Och visst, kanske är det inte just de här uppfinningarna som kommer lösa de enorma utmaningarna världen står inför. Men vem vet var nästa geniala idé för bränsle, material eller affärsmodeller kommer ifrån?

Teknik är en av nycklarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Men det är viktigt att vi vågar ifrågasätta dagens lösningar och tänka på helt nya sätt.

Anette Norén, ansvarig för Strategisk Design & Innovation på Semcon

Semcons produktutvecklare besökte en skola i Göteborg för att prata hållbar teknik och spåna ihop kring vilka uppfinningar som kan hjälpa planeten i framtiden. Idéerna var många.

Hållbar innovation

På Semcon hjälper vi våra kunder med nya perspektiv för att hitta tekniska lösningar som gör livet bättre för människor och stöttar omställningen till en hållbar planet. Vare sig det handlar om att utveckla den senaste AI-tekniken eller en ny design för rullstolar. Att se på problem från olika vinklar leder till bättre lösningar i slutändan.

Vi försöker att alltid utgå från de fyra perspektiven människan, planeten, affären och tekniken i våra projekt. På så sätt kan vi se till att nya tekniska lösningar bottnar i mänskliga behov, har ett hållbarhetsperspektiv och ett starkt business case.

Vårt mål är att hållbarhet ska vara integrerat i alla delar av vår verksamhet och vi arbetar hela tiden för att bli bättre. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet på Semcon.

Kontakt

Linda Holm
HR Sweden
+46 (0)730 68 13 66
Kontakta mig

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Anette Norén
Business Manager Design, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 82 77 31
Kontakta mig

Fler perspektiv gör oss bättre

Get in touch with this guy