Fler perspektiv på teknik
Dela denna sida på
  • Fler perspektiv på teknik

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Fler perspektiv på teknik.

När de flesta som utvecklar produkter är män verkar kvinnors perspektiv ibland glömmas bort. Semcon har satt ihop ett team med produktutvecklare som alla är kvinnor för att addera perspektiv på teknik som idag saknar det.

Många saker i samhället har utvecklats med mannen som måttstock. Krocktestdockor, röstigenkänning och hälsoappar är exempel där kvinnors perspektiv ibland glömts bort. Men vad finns det mer för exempel? Och hur skulle produkterna omkring oss se ut om de utvecklats av kvinnor?

Vi på Semcon startar nu projektet ”Add Perspectives” och har satt ihop ett team med produktutvecklare som alla är kvinnor. För att addera perspektiv på teknik som idag saknar det. Under några veckor våren 2018 kommer vi samla in förslag på produkter som kunde fungera bättre för kvinnor. Sedan kommer vårt team välja en av produkterna och utforska hur ett mer inkluderande alternativ skulle kunna se ut. Senare i höst lanseras resultatet.

Vilka produkter saknar kvinnors perspektiv?

Om vi adderade kvinnors perspektiv på teknik som idag saknar det – skulle det göra skillnad?

Även om hälften av teknikanvändarna i världen är kvinnor är de flesta som utvecklar produkter män. På Microsoft och Google är bara 19 respektive 20 procent av teknikutvecklarna kvinnor, hos Apple är det 23 procent. Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är 26 procent kvinnor och 74 procent män. Hos Semcon är idag var tredje anställd en kvinna. Det tycker inte vi är bra nog, utan något vi vill ändra på.

Det handlar om att inkludera kvinnors perspektiv på produkter som av tradition tagits fram med mannen som norm. Jag är övertygad om att fler perspektiv är nödvändigt och positivt för alla

Markus Granlund, vd på Semcon

Låt oss presentera vårt skarpa team:

Ida Borenstein - Communication, Malin Bengtsson – Mechnical Engineering, Sofia Elmestrand – Mechanical Engineering, Sara Nilsson - User Experience, Anette Norén - Product Design, Elmira Anbardar - Software Development, Sofie Askenbom - Technical Project Leader Product Information

Frågor?

Kolla in vår Q&A nedan och läs mer om hur vi på Semcon jobbar med produktutveckling, innovation och mångfald.

Varför gör ni den här kampanjen?

Ju mer vi förstår olika användare desto bättre produkter kan vi utveckla. Det kan handla om ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Eller som i det här fallet – perspektivet som inkluderar kvinnor och kvinnors livsvillkor, som tyvärr tappas bort ibland. Detta är ett initiativ att belysa frågan och inspirera fler kvinnor att söka sig till teknikbranschen och Semcon. Mångfald är en förutsättning för innovation.

Varför har ni valt ett team av kvinnor som gör om produkten?

Majoriteten av teknikutvecklare i branschen är män. Och många produkter utvecklas fortfarande med mannen som måttstock. Vi vill ta reda på vad som händer om vi gör tvärt om – när ett team med kvinnor adderar sina perspektiv på en befintlig produkt som idag saknar det. Sedan måste man inte vara kvinna för att göra produkter för kvinnor, lika lite som att bara män kan utveckla produkter för män.

På vilket sätt bidrar jämställda team till bättre produkter?

Våra produkter ska kunna användas oavsett om man är man eller kvinna. Vi behöver därför fler kvinnor till Semcon och till branschen för få fler perspektiv till vår produktutveckling. Vi blir bättre problemlösare tillsammans och kan utveckla bättre produkter till våra kunder. Dessutom skapar vi en mer inspirerande arbetsplans. Forskning* visar också att blandade arbetsgrupper leder till ökad effektivitet, kreativitet och lönsamhet.

Harvard Business Review

Hur kommer ni välja vilken produkt ni ska utveckla?

Detta är en speciell sorts utmaning och teamets kompetenser har satts ihop utan att vi vet vad för slags produkt de kommer att jobba med. Det viktiga är att vi ser ett tydligt behov där vi kan göra skillnad, där vi ser att kvinnors perspektiv har tappats bort. Förhoppningsvis kommer även män också gynnas av fler synsätt för att göra produkter ännu mer användarvänliga. Tanken är att ta fram en alternativ lösning och presentera den i höst.

Hur jobbar ni med produktutveckling på Semcon?

Vi utgår alltid från slutanvändarens behov och beteenden och hur vi genom teknik kan skapa den bästa användarupplevelsen. Metoden anpassas delvis beroende på vilka kunder eller vilken bransch som vi arbetar mot. Tack vare bredden i verksamheten har vi möjlighet att kombinera de bästa erfarenheterna från olika branscher för att skapa den mest effektiva processen i respektive projekt, från användar- och designstudier för innovation till att i tidigt skede involvera tekniska kompetenser såväl som produktinformation.

Är Semcon ett jämställt företag?

Inte idag. Men vårt mål är att år 2022 var jämställda (dvs en 40/60 mix mellan grupperna kvinnor och män) i koncernen som helhet och bland chefer. Detta är ett inspirerande och nödvändigt mål. Nuvarande fördelningen mellan män och kvinnor på Semcon globalt är 70% män, 30% kvinnor. Alla våra affärsområden globalt är engagerade, och det är en uttalad prioritet för koncernen.

Hur jobbar ni för att förbättra jämställdheten på Semcon?

Detta är ett av våra fokusområden. Från rekrytering och sammansättning av team upp till ledningsnivå. Vi har länge arbetat för att bli en mer jämställd arbetsplats. Men nu sätter vi tydliga mål för hela koncernen och arbetar mer strukturerat för att nå dem. Vår vd kommer att mätas mot jämställdhetsmålen på samma nivå som våra finansiella resultat.

Läs mer om hur vi jobbar med mångfald och jämställdhet.

Relaterat material