Strategisk design og innovasjon
Del denne siden på
  • Strategisk design og innovasjon

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 913 64 383
Kontakt meg

Anette Norén
Business Manager Design, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 82 77 31
Kontakt meg

Strategisk design og innovasjon.

På Semcon har vi alltid fokus på å forstå det større bildet. Vi hjelper våre kunder med å finne den innsikten og retningen de trenger for å navigere i det digitale terrenget. Vi tar først et skritt tilbake, deretter finner vi ut hva slags løsninger som vil gi den mest lønnsomme, bærekraftige og brukervennlige veien videre.

MENNESKET, PLANETEN, PROFITT

For å hjelpe våre kunder med å skape fremtiden, må vi forstå hva som former og hva som påvirker menneskers liv og omgivelsene rundt dem. Det er grunnen til at vi i Semcon alltid setter mennesker foran teknologi.

Med menneskers behov og atferd som utgangspunkt, kan vi hjelpe din bedrift med å utvikle seg og tilpasse seg den digitale tidsalderen vi lever i. Vi har en bred ekspertise innen det å definere behov, skape retning og bidra til å levere de beste løsningene som skaper mest verdi for sluttbrukeren og dermed for våre kunder. Vi ønsker å bidra til lønnsomhet og ivaretakelse av verdens ressurser.


Vi hjelper ikke bare kundene våre med å tilpasse seg en verden i endring, vi bruker denne energien som katalysator for å skape nye muligheter. For bedre løsninger og en sunnere planet.

Per Kevin Braathen, Divison Manager, Semcon Norge


DESIGNLEDELSE

Det er en vanlig misoppfatning at design kun handler om det visuelle- om det vi ser. Bedrifter som vektlegger den strategiske betydningen i deres designarbeid er faktisk 50 % mer lønnsomme enn konkurrentene. Fordi design handler om å forstå brukerne og deres omgivelser for å utvikle produkter og tjenester som løser reelle problemer og gir merverdi.

Digital Experience

All companies and organisations today need to develop sustainable strategies for their digital transformation. We help our our customers from initial concept to a complete service or product. Are you on top of your digital journey?

SERVITIZATION- FRA PRODUKTER TIL TJENESTER

Raske teknologiske fremskritt, økt konkurranse, samfunnsendring og endret forbrukeratferd. Alle disse faktorene betyr at industrien trenger å utvikle evnen til å levere tjenester og løsninger som kan supplere det tradisjonelle tilbudet i sin forretningsmodell og i sin kjernevirksomheten. Det er her fremtidig vekstpotensial er å finne - ved å legge til service og tjenester.

ELEKTRIFISERINGS-STRATEGI

Ved å erstatte fossile brensler med elektrisk kraft, oppnås både miljømessige, kostnads- og effektivitetsmål. Du aktiverer også mer brukervennlige produkter som er kompatible med fremtidige teknologier. Ta del i vår tilnærming til hvordan du kan elektrifisere ditt maskineri.

Hvorfor Semcon


  • Ved å bruke Design Thinking som en måte å jobbe på, sikrer vi en effektiv prosess for kunden, i tillegg til å ivareta sluttbrukerens behov.

  • Vi har lang erfaring med innovasjon og produktutvikling.

  • En god idé må testes. Ved hjelp av vårt egne verksted og laboratorium bygger vi raskt prototyper for å teste løsninger i en tidlig fase.

Get in touch with this guy