The Smiling Car
Del denne siden på
  • The Smiling Car

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Hvem ser deg når bilen kjører av seg selv?

Åtte av ti personer søker øyekontakt med sjåføren før de krysser gaten. Dette er ikke lenger mulig med selvkjørende biler. For å skape tillit til den nye teknologien har vi utviklet The Smiling Car-konseptet, et eksempel på produktutvikling basert på menneskelig adferd.

Autonome biler kan gi svært positive endringer, for miljø, sikkerhet og livskvalitet. Men for at selvkjørende biler skal aksepteres, må de kunne kommunisere på en måte som skaper tillit – ikke minst med sårbare trafikanter i byer.

En løsning basert på menneskelig adferd.

Derfor har Semcon utviklet The Smiling Car, et konsept hvor autonome biler kommuniserer ved å smile – en melding som er lett å forstå for alle.

Når den selvkjørende bilens sensorer oppdager en fotgjenger, sendes et signal til et display i fronten, og et smil lyser opp og bekrefter at bilen stopper for fotgjengeren.

Styrken bak The Smiling Car er at vi tillater folk å kommunisere på samme måte som de er vant til, istedenfor å ta en unødvendig omvei via teknologien.

Anders Sundin, Head of User Experience hos Semcon

Åtte av ti søker øyekontakt.

Et trygt trafikkmiljø er avhengig av samspill mellom mennesker. I dag søker åtte av ti personer øyekontakt med sjåføren før de krysser en trafikkert vei (Semcon / Inizio). Men hva skjer når det ikke lenger sitter en sjåfør bak rattet? Vi bestemte oss for å finne ut hvordan folk reagerer på selvkjørende biler.

Vennligst, ikke prøv dette under kjøring.

Samarbeid for en global standard.

The Smiling Car er det første steget i en langsiktig prosess der Semcon sammen med forskningsinstituttet Viktoria Swedish ICT, og partnere i bilindustrien, ønsker å skape en global standard for hvordan selvkjørende biler kommuniserer med omgivelsene. Noe som ikke eksisterer i dag. På samme måte som at dagens biler indikerer at de skal bytte kjørebane ved å gi signal, er det nå nødvendig med et felles språk for hvordan selvkjørende biler skal kommunisere med oss mennesker.

Hvordan The Smiling Car blir en realitet.

Kameraer og sensorer som kan lese omgivelsene og bremse for fotgjengere, vil bli installert i alle selvkjørende biler.

Det er ikke spesielt komplisert å legge The Smiling Car i fronten av biler ved hjelp av eksisterende teknologi. Men vi ønsker å ta konseptet et skritt videre og skape enda bedre forståelse for folks intensjoner i forhold til den autonome bilen.

Magnus Carlsson, ansvarlig for autonom kjøring hos Semcon

Dette kan gjøres ved å bruke mer avanserte sensorer, som kameraer med systemer for eye tracking eller laserteknologi (Lidar). Følgelig vil det være mulig å oppfatte en persons hodebevegelser, og til og med kunne lese om blikket er rettet mot bilen – for så å gi øyeblikkelig tilbakemelding gjennom et smil som lyser opp i grillen. Laserteknologien vil også gjøre det mulig for The Smiling Car å fungere under krevende værforhold, som regn og mørke, og i mer komplekse trafikkmiljøer der fotgjengerfelt ikke eksisterer.

Siden de fleste autonome biler vil være elektriske og stille, anbefaler Semcon også et lydsignal sammen med smilet. Lyden er utviklet for trafikkmiljøet i byen, som beskrevet i Sonic Movement-prosjektet.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy