Hva slags fremtid ønsker vi, og hvordan kan stordata bidra til at vi kommer dit?
Velg marked
Del denne siden på
  • Prosjekter
  • Hva slags fremtid ønsker vi, og hvordan kan stordata bidra til at vi kommer dit?

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Hva slags fremtid ønsker vi, og hvordan kan stordata bidra til at vi kommer dit?.

Klarer vi å skape verdi av den store mengden av tilgjengelig data? Kan denne informasjonen satt sammen på en klok måte bidra til å skape innovasjon og nye systemer som både er bærekraftige og som bidrar til å gjenopprette og reparere menneskeskapte påvirkninger?

Semcon leder prosjektet H-SEIF, der industrien, akademia og offentlige aktører samarbeider for å utnytte stordata på en fornuftig måte i produkt-, teknologi-, system- og tjenesteutvikling.

Forskningsprosjektet er støttet av Norsk Forskningsråd.

Det Industrielle problemet

Norsk høyteknologisk industri står overfor raskt skiftende markedsbehov. Med dagens svært komplekse og store systemer er det avgjørende at systemene samhandler med hverandre. I tillegg etterspør kundene nye systemer og tjenester som er måltilpasset og  attraktive å bruke.

Noe av problemet er at det ofte er et misforhold mellom uuttalte eller verbalt uttrykte behov (som stammer fra operasjoner) og formelt uttrykte krav (brukt av ingeniører). Det å oppdage slik misforhold sent i prosjektet, fører til kostbare omarbeidelser og lite attraktive systemer og tjenester.

Ingeniørbedriftene som leverer komplekse systemer i utfordrende markeder, opplever at de må øke effektiviteten i sine ingeniør- og innovasjonsprosesser. Disse høyteknologiske selskapene søker etter metoder som øker selskapenes verdi, gjør at de mestrer kompleksitet og samtidig reduserer utviklingsrisiko.

Mulighet med Stordata

Komplekse systemer er vanskelig for folk å forstå og visualisere før de lages. Slike systemer har imidlertid rikelig med relaterte data fra flere kilder, både operasjonelle (private) og kontekstuelle (offentlige). Dataene kan være tidsserier fra sensorer, kontekstuell informasjon fra logger og observasjoner, og ustrukturerte data fra nettet. Disse dataene utgjør en del av den uuttalte informasjonen, og er en uutnyttet kilde for å forstå interaksjoner og kompleksitet.

En enkel definisjon av stordata er at det er data som er så omfattende at mennesker minster kontrollen. Ordet «stordata» er hentet fra det amerikanske begrepet «big data» som handler om store informasjonsmengder. Stordata kan være ustrukturert tekst, strukturerte målepunkt, bilder, videoer, notater, og annet som måtte være tilgjengelig digitalt.

Til tross for deres høye potensial for å øke hastigheten og kvaliteten på produktutviklingen, kommer disse dataene sjelden til bruk i produktutvikling. En vanlig årsak er at industrielle aktører synes det er utfordrende å skape forretnings- og kundeverdi i et mylder av digitale data, initiativer og muligheter.

Hva er H-SEIF – the Human Systems Engineering Innovation Framework.

H-SEIF er et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker.

Første fase av Human Systems Engineering Innovation Framework handlet om å utvikle Teknologi med empati. Selskapene identifiserte at de trengte et rammeverk som oppmuntrer til (1) tidlig validering av nye konsepter (2) overføring av menneskelig innsikt, og (3) å utforske «wow»-innovasjoner blant ingeniører. H-SIEF rammeverket er et sett med samarbeidsverktøy og metoder med grunnlag i fagfeltene systems engineering, systemarkitektur, systemorientert design og deltakende design, og med hensikt å forbedre radikalt, banebrytende og disruptive innovasjoner.

Fase 2 av Human Systems Engineering Innovation Framework (H-SEIF 2) vil skape et samarbeidsrammeverk som styrker effektivt systemutvikling, spesielt rettet mot å lage datastøttede tidlige beslutninger.

Dette prosjektet vil utvide samarbeidsrammeverket og åpne opp muligheten for å kunne ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt ved å få tak i usagt informasjon og tilgjengeliggjøre denne til nyttig kunnskap tidlig i systemutviklingen. Prosjektet vil oppdatere eksisterende rammeverk med det siste innen simuleringer, digitale tvillinger, dataanalyse og stordata-løsninger.

Gjennom samarbeid mellom oss i Semcon og prosjektpartnerne- Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket og Kongsberg Innovasjon, skal vi arbeide for å:

  • Benytte rammeverket til å utvikle nye innovasjonsmuligheter
  • Levere levedyktige og attraktive produkter og tjenester til både eksisterende og nye markeder nasjonalt og internasjonalt
  • Vise frem mulighetene nasjonalt og internasjonalt
  • Være tett på kunder og samarbeidspartneres og deres behov for datadreven metodikk

 

Publikasjoner:

Kontakt

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy