Tjenester på hvert trinn på veien
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Tjenester på hvert trinn på veien.

Produktinformasjon handler ikke bare om å utvikle innhold i form av tekst og illustrasjoner eller animasjoner. Det dreier seg også om å ha en klar strategi for hvordan produktinformasjonen best bidrar til bruker- og forretningsverdi, og bygge en informasjonsarkitektur som muliggjør gjenbruk og digital distribusjon og forbruk. Vi i Semcon leverer tjenester i hele syklusen for produktinformasjonsutvikling.

Våre tjenester omfatter hele syklusen for produktinformasjonsutvikling.

Produktinformasjon og teknisk opplæring er svært viktig for brukere av innfløkte eller avanserte produkter eller systemer. Alle bedrifter ønsker at deres brukere skal kunne benytte deres produkter eller reparere og vedlikeholde dem på en effektiv måte. Likevel er det ganske mange bedrifter som trenger hjelp til å gjøre produktinformasjonen mer effektiv og brukervennlig eller digitalisere den for å kunne utnytte fordelene med moderne informasjonsteknologi fullt ut.

Vi støtter våre kunder på alle trinn i arbeidet med å digitalisere og/eller forbedre produktinformasjonsoperasjonene. Vi har erfaring når det gjelder å definere strategier for fremtiden og definere neste generasjons informasjonsdesign, og vi vet hvilke krav som er relevante for et effektivt digitalt utviklings- og distribusjonsmiljø. Våre medarbeidere vet hvordan man lager tekst og bilder som er optimale for gjenbruk og digital distribusjon. Vi kan også styre oversettelsesprosessen for kundene våre på en suksessrik måte, og vi utvikler effektive opplæringsløsninger, inkludert eLearning. Og når informasjonsprosessen er fullført, kan du få en effektiv evaluering av hvordan informasjonen faktisk brukes gjennom vår digitale distribusjonsplattform.

Som kunde kan du velge å be oss om råd på ett eller flere trinn i syklusen for informasjonsutvikling. Eller du kan velge å konsentrere deg om din hovedvirksomhet og la oss ta hele det funksjonelle ansvaret for å produsere din produktinformasjon. Uansett støtter vi hvert trinn på veien.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy