Produktinformasjon for telekommunikasjon og IT
Del denne siden på

Tonny Mastad
Area Manager Digital Solutions, Engineering & Digital Services
+47 907 390 96
Kontakt meg

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Produktinformasjon for telekommunikasjon og IT.

I telekommunikasjons- og IT-bransjen med deres stadige omveltninger er det en stor konkurransefordel å kunne gi brukerne øyeblikkelig tilgang (ved digitalisering) til pålitelig, skalerbar og relevant produktinformasjon.

Semcons erfaring innen utvikling av produktinformasjon for programvare innebærer at vi kan bidra sterkt til å etablere en konkurransefordel for telekommunikasjons- og IT-bedrifter ved å dra nytte av produkterfaringene og å styrke merkevaren.

Pär Ylander, Key Account Manager, Product Information

De raske endringene i landskapet av tilkoblede enheter og de store datatrafikkvolumene er en daglig utfordring i telekommunikasjonssektoren. Nye produkt- og programvareversjoner kommer stadig hyppigere, og de forskjellige løsningene blir mer og mer kompliserte. Relevant produktinformasjon er viktig for å implementere og støtte stadig endrede og større infrastrukturer.

For mange programvareleverandører er det en utfordrende oppgave å opprette og distribuere relevant og oppdatert informasjon til forskjellige brukergrupper, enten det er sluttbrukere eller IT-konsulenter. Produktinformasjonens kvalitet har konsekvenser for installasjoneffektiviteten og brukernes evne til å bruke programvarefunksjonene riktig. Den er også med å bestemme kjøpernes evne til å få maksimalt utbytte av sine programvareinvesteringer og sannsynligheten for at de anbefaler programvareleverandørene til andre.

Semcons løsninger for produktinformasjon og opplæring er relevante, presise, alltid tilgjengelige og skreddersydde for å støtte ulike brukere gjennom hele verdikjeden. Det kan være utviklere, salgsrepresentanter, konsulenter og sluttbrukere. Vår smidige fremgangsmåte i utviklingen av produktinformasjon gir fordeler som økt transparens og kortere tid til markedet.

Kontakt

Tonny Mastad
Area Manager Digital Solutions, Engineering & Digital Services
+47 907 390 96
Kontakt meg

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy