Produktinformasjon er vår kjernevirksomhet
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Produktinformasjon er vår kjernevirksomhet.

I et administrert serviceoppsett med produktinformasjon overtar Semcon ansvaret for en eller flere av kundenes bifunksjoner slik at de kan holde seg til sin hovedoppgave. Semcons hovedoppgave er her utarbeidelsen av produktinformasjon.

Kunden fortsetter å ha kontroll over og ansvar for forvaltningen og etterspørselssiden i forholdet, f.eks. langsiktige strategier og krav til levering. Semcon etablerer en organisasjon med de riktige kompetansene, og leverer til rett tid og i henhold til budsjett og spesifikasjoner. Semcon tar med dette det fulle ansvar for å forvalte produktinformasjonen på en effektiv måte, inkludert arbeidsprosesser, kompetanseutvikling, ressursstyring, kvalitet og kontinuerlige forbedringer. Arbeidet utføres hovedsakelig i Semcons egne lokaler.

Med et administrert serviceoppsett fra Semcon nyter kunden tilgang til beste praksis innen ulike bransjer, stordriftssynergier, siste teknologier og standarder, samt spesialistkompetanser, styrt av en velprøvd front-/backoffice-metode. Resultatene er forbedret brukeropplevelse, bedre lønnsomhet, reduserte oversettelsesutgifter og kortere ledetider, takket være den fleksible arbeidsmåten.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy