Produktinformasjon for energibransjen
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakt meg

Produktinformasjon for energibransjen.

Ved å bruke nye teknologier, som digital distribusjon av produktinformasjon, kan operatørene dra nytte av kontinuerlig tilgang til riktig informasjon, både online og offline. Dette er svært relevant ved arbeid i fjerntliggende strøk uten nettilgang.

Produktinformasjon er en viktig pådriver i hele verdikjeden for å levere de riktige informasjonsløsningene for opplæring, idriftsetting, vedlikehold, feildeteksjon og tilgang til reservedeler.

Joakim Zetterlund Vice President, Product Information

Energisektoren er i ferd med å gå over fra ikke-fornybare til fornybare energikilder, men bransjens hovedanliggender er de samme: garantere sikker, effektiv installasjon, og oppgraderinger og drift av anlegg og tilhørende infrastruktur. Enhver avbrytelse har avgjørende konsekvenser for operatørenes produktivitet, personalets sikkerhet og sluttbrukernes tilfredshet.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy