Effektive opplæringsløsninger
Del denne siden på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakt meg

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Effektive opplæringsløsninger.

Effektive opplæringsløsninger kan være helt avgjørende for at en bedrift skal kunne lykkes, fra å bygge opp en høykompetent service- og salgsorganisasjon til å gi kundene best mulig kunnskap om produkter eller tjenester.

Tradisjonell klasseromsbasert opplæring har utfordringer når det gjelder tidspunkt, geografi, sted og planlegging. Det krever også mye av instruktører og med hensyn til opplæringsfasiliteter. I tillegg må opplæringsformatet passe til alle deltakernes behov og kunnskapsnivå, samt omfatte alt innhold som trengs i en gitt situasjon.

Digitalisering av opplæringsløsninger og alle de forskjellige leveringsmetodene gjør det mulig å overkomme utfordringene forbundet med tradisjonell klasseromsbasert opplæring. Vi i Semcon bruker en kombinasjon av pedagogisk kompetanse på opplæringsutvikling og erfaring i å utforme og utvikle effektive digitale opplæringsløsninger for å møte våre kunders ulike behov. Vi vet hvilke digitale leveringsmetoder som skal brukes og hvordan vi optimaliserer fordelene knyttet til opplæring. Dette, og vår utstrakte erfaring fra en lang rekke bransjer, sørger for effektive og fleksible opplæringsløsninger.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy