Gjør forandring til forbedring
Del denne siden på

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakt meg

Gjør forandring til forbedring.

At ting endrer seg er uunngåelig, men riktig håndtert kan endringer åpne for en positiv utvikling. Opplæring og kunnskap er viktige elementer i alt endringsarbeid, og med ny teknologi er det enklere enn noensinne å nå ut og skape engasjement. Det kan dreie seg om å forbedre intern kommunikasjon, spre ny kunnskap i organisasjonen, sikre at teknikerne tar i bruk nye metoder eller innfører en ny prosess. Endring er en spennende prosess, og med våre skreddersydde e-læringsprodukter styrer du utviklingen i riktig retning.

Individuell tilpasning er viktig. Å lese bøker passer ikke for alle. Med e-læring kan du lære gjennom film, grafikk og spill. Og når du sitter foran PC-en kan du jobbe i ditt eget tempo og med informasjon som alltid er oppdatert.

Erik Baljeu, Avdelingsleder

Utfordringene er mange når en endring blir gjennomført og en bedrift må gjennomgå opplæring. I tillegg til det åpenbare faktum at vi mennesker har forskjellige læringsstrategier, bør det også tas hensyn til at ansatte kan være spredt over store geografiske områder. En nettbasert opplæring takler alle disse utfordringene. Kombinasjonen skriving, snakking og aktive øvelser gjør deltakerne engasjerte, noe som gir et godt grunnlag for læring. Det faktum at man kan fullføre e-læring når som helst og nesten hvor som helst, gir åpenbare fordeler. Akkurat det erfarte Mölnlycke Health Care da de brukte Semcons e-læring for å endre måten de kommuniserer retningslinjer, prosedyrer og prosesser i selskapet.

E-læring kan brukes til mange typer informasjonsformidling i en bedrift, både på den kommersielle og den tekniske siden. For eksempel utviklet vi produkter som brukes av salgspersonalet hos Volvo Cars før lanseringen av nye bilmodeller, samt tekniske kurs for å gi de ansatte både grunnleggende og mer avansert kunnskap om det nye produktet.

Hvert selskap, og hver endring har sine unike krav, og e-læring gir de fleksible løsningene som kreves.

Selvfølgelig har e-læring økonomiske fordeler. Utgifter til reiser, lokaler, hotell og lærere reduseres. Men den største fortjenesten ligger i distribusjonen og det interaktive miljøets muligheter til å prøve seg frem; «Learning by doing».

Erik Baljeu, Avdelingsleder

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy