Digitalisert produktinformasjon
Del denne siden på

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakt meg

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Digitalisert produktinformasjon.

Moderne informasjonsteknologi gjør at folk når som helst kan vise og bruke informasjon på enheten de velger. Dette har ikke bare endret folks oppførsel i forhold til forbrukersamfunnet, men gir også bedriftene mulighet til å øke brukeropplevelsen og tilføye verdi til sine produkter og systemer ved å levere riktig type produktinformasjon gjennom flere kanaler.

Digitalisert produktinformasjon er en viktig del av en optimalisert ettermarkedsvirksomhet når det gjelder inntekter, fortjeneste og kundetilfredshet. Digitalisert service- og reparasjonsinformasjon gjør f.eks. teknikerne i stand til å utføre sitt arbeid raskere og med færre feil. Digitalisering kan gjøre det lettere å finne informasjon gjennom filtre, gjøre den mer pedagogisk gjennom utvidet virkelighet (AR) og mer presis da den også kan være produktunik.

Vi i Semcon støtter og leder våre kunder i utarbeidelsen av digitalt distribuert produktinformasjon, medregnet:

  • En informasjonsanalyse der behovene og ønskene til de forskjellige informasjonsbrukergruppene blir identifisert og forstått. Dette vil for eksempel sørge for at det ikke produseres mer eller mindre informasjon enn akkurat det som trengs.
  • Standardisering av informasjon, for eksempel basert på DITA. Dette muliggjør riktig gjenbruk av informasjonen for å øke kvaliteten, redusere kostnadene og forkorte produksjonsfristene. Gjenbruk fremmer også enhetlig informasjon, og gir et konsistent bilde av produktet.
  • Bruk av emnebasert redigering i stedet for å skrive «bøker». Emnebasert informasjon innebærer små, søkbare og uavhengige informasjonsenheter og passer optimalt til digitale formater. Leseren kan flytte fra et interessefelt til et annet, og er ikke bundet av noen struktur. Man kan fritt følge personlige preferanser. Brukeren har full fleksibilitet til å se etter og utnytte informasjon via forskjellige grensesnitt, som f.eks. en mobil app eller via internett.
  • Definisjon av en informasjonsarkitektur som bestemmer og beskriver strukturen til informasjon på alle relevante nivåer, inkludert gjenbruksstrategi. Informasjonsarkitekturen gir brukerne forutsetningene de trenger for å filtrere informasjon og navigere effektivt, muliggjør tilpasset informasjon og øker brukeropplevelsen av et produkt.
Hør våre eksperter snakker om viktigheten av å forstå sluttkundens behov for å kunne produsere den mest optimale produktinformasjonsløsningen.

Semcon investerer kontinuerlig i å være i forkant når det gjelder digitalisering. Et ferskt eksempel på dette er vårt verktøy Artificial Intelligence Based Reuse Analytics (AIBRA – gjenbruksanalyse basert på kunstig intelligens) som identifiserer, måler og forbedrer gjenbruk og kvalitet ved store tekstmengder

Kunstig intelligens brukes for å forbedre gjenbruk og kvalitet ved store mengder tekstbasert produktinformasjon.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy