Informasjon for mennesker
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Informasjon for mennesker.

Det er vanskelig å endre en persons adferd. Noen leser håndboken grundig før de starter sin nye bil, andre bare kjører og venter til det oppstår et problem. Alle mennesker er forskjellige, ikke minst i måten vi tar til oss informasjon på, og med internett har det åpnet seg et vell av nye muligheter. Nå står brukeren og mennesket oftere i fokus, og det er vanligere at vi får informasjon digitalt via nettet, i en app eller integrert i produktet.

Dagens digitale miljøer stiller høye krav til informasjonsstruktur og teknisk informasjon. Dette er en del av hverdagen vår, og vi jobber for å skape og tilpasse informasjonen slik at den møter brukerens behov, gir økt kunnskap om produktet, og styrker selskapets varemerke. Vi sørger også for at informasjonen er utformet for å overholde lover, regler og ulike sikkerhetsaspekter, for eksempel Maskindirektivet, som er den nåværende EU-standarden for helse- og sikkerhetskrav til maskiner.

Brukeren av produktet skal føle seg trygg og kunne gjøre de riktige tingene til rett tid. En måte å gjøre dette på er å målrette informasjon som aktiveres av det brukeren gjør, akkurat til rett tid. Våre informasjonsprodukter har alltid brukeren i fokus, enten det gjelder instruksjoner, illustrasjoner eller animasjoner. Dette er noe vi vet vil gi en god opplevelse for brukeren, bidra til mer kunnskap om produktet, og føre til at produktet blir brukt mer effektivt.

Semcon har lang erfaring i å jobbe med selskaper som opererer i utfordrende miljøer, med teknisk komplekse produkter, i mange forskjellige modeller og i mange forskjellige varianter. Vi er vant til å beskrive komplekse produkter på en enkel måte. Informasjonen vi lager kan enkelt gjenbrukes og tilpasses forskjellige digitale medier, og er tilgjengelig via mobiltelefon, nettbrett eller en PC koblet til nettet. Ved hjelp av egenutviklede verktøy sikrer vi at informasjonen distribueres på best mulig måte, og kan brukes over en lengre periode.

Hver dag skriver vi informasjon for bedrifter i mange forskjellige bransjer som blant annet utvikler:

  • industriroboter
  • dialysemaskiner
  • fjellbor
  • lastebiler
  • mobiltelefoner
  • personbiler
  • sveiseutstyr
  • programvareløsninger
  • pakkemaskiner

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Pär Ylander
Key Account Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy