Produktinformasjon
Del denne siden på
  • Produktinformasjon

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Tormod Holmslet
Sales, Engineering & Digital Services
+47 918 500 84
Kontakt meg

Produkt-informasjon.

Riktig informasjon til rett tid kan være avgjørende for at en bruker skal forstå hvordan et produkt eller et system fungerer, eller hvordan han effektivt vedlikeholder og reparerer det for maksimal oppetid.

Din ettermarkedspartner

Våre produktinformasjonstjenester og løsninger tar sikte på å forbedre forskjellige brukergruppers opplevelse av kompleks og avansert teknologi. Enten det er en servicetekniker, en bileier eller en superbruker av en bestemt programvare.

Vi støtter våre kunder gjennom alle stegene. Fordi produktinformasjon ikke bare handler om å utvikle tekst og illustrasjoner, eller animasjoner. Det handler også om å ha en klar strategi for hvordan produktinformasjonen kan tilføre mest mulig verdi, og ha en informasjonsarkitektur som optimaliserer digitalt forbruk. Dette er bare en liten smakebit av det vi kan tilby.

Vårt internasjonale fotavtrykk gjør oss til den perfekte partner for kunder globalt, samtidig som vi også har mulighet til å tilby et helt nettverk av spesialister og ressurser fra forskjellige markeder


Semcon er en full service- og løsningsleverandør av produktinformasjon som skaper merverdi for brukere og øker kundenes konkurranseevne, slik at de kan fokusere på kjernevirksomheten.

Johan Ekener, President of Business Area Product Information.


FLEKSIBLE ARBEIDSMETODER

Produktinformasjon er mye mer enn bare å utvikle innhold i form av tekst, illustrasjoner eller animasjoner. Det handler også om å ha en strategi for hvordan informasjonen tilfører verdi til brukerne og bedriften.

DIGITALISERING, SYSTEMER OG VERKTØY

Digitalisering av produktinformasjon gir bedrifter muligheter til å forbedre brukeropplevelsen, og tilføre verdi til deres produkter og systemer, ved å gi riktig type produktinformasjon gjennom flere kanaler.

BRUKER-INFORMASJON

For brukeren av komplekse produkter og systemer er det viktig å forstå hvordan man bruker teknologien. Å forstå bruken gjennom riktig informasjon opprettholder også konkurransekraften.

SERVICE-INFORMASJON

Riktig diagnostikk- og serviceinformasjon er en sentral aktivering for økt serviceeffektivitet og optimal oppetid. Semcon tilbyr et komplett utvalg av tjenester og løsninger innen området serviceinformasjon.

DELER- OG TILBEHØRs-information

Deler og tilbehør utgjør den største delen av produktets levetid etter markedet - sørg for å utnytte potensialet maksimalt.

TRENINGS-LØSNINGER

Effektive opplæringsløsninger er avgjørende for at mennesker og organisasjoner skal lykkes. Og i et stadig skiftende kunnskapsbasert samfunn er dette mer sant enn noensinne.

Get in touch with this guy