Bærekraft
Del denne siden på

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

Bærekraftig design.

Hos Semcon hjelper vi kundene våre med å se helheten ved å legge til nye perspektiver gjennom vår idégenerering og vår egen innovasjonsmetodikk. Semcon skal hjelpe sine kunder i å velge mer bærekraftige løsninger, både med tanke på teknologien som utvikles men også ved å tenke helt nytt og se nye forretningsmuligheter. Å forstå folks behov og atferd og hvordan vi kan skape en bedre og mer bærekraftig verden er nødvendig for å lykkes. Med utgangspunkt i kundens behov finner vi den beste løsningen for forretningen, for menneskene og for jordkloden vår. Vi ser at bærekraft, ressurseffektivitet og lønnsomhet henger sammen.

Vi kan gjøre den største forskjellen ved å kombinere digitale og fysiske løsninger.

Begrepet bærekraft kan tolkes på mange måter, vi har valgt å se det fra fem perspektiver som vi mener er relevante til vår virksomhet og det vi gjør. Vi ser på bærekraft som en integrert del av våre aktiviteter og vårt tankesett. Hos Semcon bidrar vi til et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle fremtidens teknologiske løsninger på en innovativ og bærekraftig måte, alltid basert på sluttbrukers behov og atferd.

Vi kan bidra ved å kombinere innovative digitale løsninger med fysiske produkter og produksjonsmiljøer. Når vi utvikler digitale løsninger, gjør vi det ut ifra tre ulike perspektiver:

  • Recharge- det handler om å oppgradere eksisterende produkt.
  • Reinvent- det handler om å oppfinne nye bærekraftige produkter og tjenester ved hjelp av digitale løsninger.
  • Reimagine- det handler om et helt nytt tankesett rundt forretningsmodeller, porteføljer og organisering.

Forretningslogikk

Entreprenørskap er nøkkelen for å skape langsiktig lønnsomhet og en bærekraftig virksomhet over tid. Vår ambisjon er å skape mer langsiktige partnerskap med våre kunder. Vi er et internasjonalt selskap og har et bredt fundament å stå på da vi opererer i flere markeder innen ulike bransjer og innen differensierte kundesegmenter. Vi har fokus på å utvikle langsiktige forretningsforpliktelser, der respekt og ansvar er grunnverdier for hvordan vi forholder oss til kunder, forretningspartnere, underleverandører og til verden rundt oss.

Kunder

Semcon har gjennom lang erfaring med produktutvikling god kjennskap til markedet og til å se kundenes behov. Gjennom våre 40 år i bransjen har vi posisjonert oss som et internasjonalt selskap bestående av et innovativt og bærekraftig samarbeid på tvers av grenser. Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi bistår våre kunder i deres produktutviklings- og produktinformasjonsprosesser. Hos Semcon er vi alltid fokusert på sluttbrukeren fordi vi vet at fornøyde brukere er en viktig nøkkelfaktor for suksessen til våre kunder. Vi har også tett samarbeid med akademia og deltar i ulike forskningsprosjekter for å være i forkant av teknologiutviklingen. I tillegg utvikler vi vår kompetanse innen ECO Design og sirkulærøkonomi slik at vi står enda mer rustet i å veilede våre kunder i en mer bærekraftig retning.

Miljø

Hele verdenssamfunnet står nå ovenfor store utfordringer knyttet til klimaendringer, energiiforbruk og overforbruk av våre tilgjengelige ressurser. Som et produktutviklingsselskap uten å eie produktene vi utvikler og da heller ingen omfattende logistikk, ligger vårt største bidra til et grønnere skifte i de tekniske løsningene vi skaper for våre kunder. Når det kommer til våre egne aktiviteter, er det viktigste miljøaspektet hvordan vi reiser. Vi streber etter å redusere unødvendige reiser og optimaliserer bruk av digitale verktøy for samarbeid og kommunikasjon. Vårt hovedkontor i Gøteborg er sertifisert i henhold til ISO 14001 (Miljøledelse) og Green Building. Vi jobber også for å øke andelen miljøsertifiserte kontorlokaler for å redusere miljøbelastningen og det totale energiforbruket.

Samfunnsansvar

Det er ikke bare våre muligheter til å imøtekomme våre kunders behov som er viktig for oss, hvordan vi gjør det er like viktig. Våre etiske retningslinjer ligger til grunn for hele vår virksomhet.

Vi kanaliserer vår ambisjon om å gjøre en liten forskjell gjennom våre CSR-prosjekter (Corporate Social Responsibility). Hvert år setter vi av 2000 arbeidstimer der våre ansatte får mulighet til å delta i prosjekter eller aktiviteter som har en miljø- eller samfunnsmessig nytte.

Ansatte

Den viktigste ressursen vi har er våre ansatte. Vi utvikler unike løsninger og produkter som kan tas i bruk i hele verden, så vi forstår også viktigheten av å utvide våre perspektiver for å inkludere og forstå alle typer sluttbrukere. Og for å få til dette er det viktig å ha et mangfold av ulike typer mennesker ansatt hos oss. Det er essensielt for oss å skape forutsetninger for en inspirerende arbeidsplass der alle ansatte kan gjøre en virkelig god jobb, trives og utvikle seg. De fleste prosjektene gjøres in-house med team satt sammen av ulike personligheter og på tvers av fagområder, noe som bidrar til en kreative og åpen kultur. I tillegg er mangfoldet av oppgaver og forretningsområder stort, og dette skaper en unik mulighet for våre ansatte til å utvikle seg.

Våre ansatte trives hos oss og det er vi stolte av. Vi får høye rangeringer i våre årlige medarbeiderundersøkelser på de ansattes engasjement, og på hvordan våre ansatte føler seg respektert av ledere og kolleger.

Get in touch with this guy