Strategi
Del denne siden på

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway
+47 913 64 383
Kontakt meg

DE RIKTIG STØRRELSE OG FLEKSIBILITET.

Mange av våre kunder ønsker å jobbe med færre leverandører – og utvalgte leverandører forventes å ha en internasjonal tilstedeværelse. Kunder søker partnere som kan håndtere større prosjekter og stadig oftere hele funksjoner i selskapet. Semcon har den nødvendige størrelsen for å møte disse kravene, men også fleksibilitet til å forfølge mindre prosjekter med lokale spesialister.

I prosjektarbeid – når vi for eksempel skal utvikle teknologi for selvkjørende biler, eller ved implementeringen av offshore vindparker – samarbeider ofte spesialister fra kontorer i ulike land. Ved å kunne tilby en kostnadseffektiv blanding av ferdigheter, sparer vi våre kunder for både tid og penger. I disse leveransene spiller våre kontorer i Kina og Ungarn en viktig rolle som kunnskapssentre for både ingeniørtjenester og produktinformasjon.

Kontorene er godt etablert og har kapasitet til å delta i store, avanserte prosjekter. Semcons globale tilstedeværelse er en klar suksessfaktor, og vil bli en stadig viktigere del av vårt tilbud i fremtiden. Vi ser også hvordan vår globale tilstedeværelse støtter vår strategi for økt andel av prosjektleveranser.

Get in touch with this guy