Mangfold
Del denne siden på

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway
+47 913 64 383
Kontakt meg

Mangfold gir bedre produkter.

Vi utvikler produkter for alle. Med dette i tankene er det viktig å utvide vårt perspektiv for å forstå alle typer sluttbrukere. For å oppnå dette trenger vi medarbeidere med et bredt spekter av erfaringer og bakgrunn.

Dette er grunnen til at konsernledelsen i Semcon har satt i gang det første skrittet mot å oppnå mangfold med fokus på likestilling. Vårt mål er å være et likestilt selskap innen 2022 (40/60 kjønnsfordeling) – både i konsernet som helhet og blant ledere. Dette er et unikt og ambisiøst mål for vår bransje, men en nødvendighet for å være vellykket som selskap og attraktiv som arbeidsgiver.

Jeg kommer til å måle hvordan vi oppfyller vårt likestillingsmål, akkurat på samme måte som de finansielle målene

Markus Granlund, President og CEO, Semcon Group

Hvorfor likestilling?

Flere studier* viser at lag og organisasjoner med større mangfold er mer lønnsomme og oppnår bedre resultater enn andre. Med denne innsikten i tankene er vår ambisjon om å bli et likestilt selskap direkte knyttet til våre forretningsmessige mål:

  • Å bli bedre problemløsere og dermed utvikle bedre produkter.
  • Å forstå sluttbrukerne bedre.
  • Å skape en morsom og inspirerende arbeidsplass.

 

* Artikkel fra Harvard Business Review & studie av Sodexo fra McKinsey & Company.

 

Vi vet og respekterer at mangfold er et allsidig problem som ikke bare gjelder likestilling. Ambisjonen om å bli en likestilt organisasjon med stort mangfold, går utover dette. Den inkluderer et selskap med stor variasjon av bakgrunn, perspektiv og kompetanse hos medarbeiderne, fra ingeniører, designere og tekniske forfattere, til administratorer og ledere.

Anna Nordelöf – Ingeniør hos Semcon

Status og mål

Vi er ikke et likestilt selskap i dag. I samtlige virksomheter, bortsett fra Kina, er det flere menn enn kvinner.

Innen 2022 kommer vi til å ha lik kjønnsfordeling i både konsernet og blant alle ledene. Vårt likestillingsmål har samme prioritet som våre finansielle mål:

Mål personale:
Kjønnsfordeling mellom 40 og 60 prosent.

Mål ledere:
Kjønnsfordeling mellom 40 og 60 prosent.

Get in touch with this guy