Kvalitet & bærekraft
Del denne siden på

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

LANGSIKTIG FORPLIKTELSE PÅ MANGE MÅTER.

For å sikre best kvalitet og minimere risiko i prosjekter har Semcon utviklet en egen prosjektmetode, XLPM, basert på den kjente PROPS-metoden for styring og kontroll av prosjekter. Prosessutviklingen forbedres kontinuerlig. Semcon har ISO 9001 og 14001 sertifikater.

Semcons retningslinjer for kvalitet og bærekraft

Semcon skal ha en bærekraftig forretningsmessing tilnærming:

  • med fornøyde kunder
  • med stolte og profesjonelle medarbeidere som trives
  • som tilbyr bærekraftige innovasjoner til kundene, tenker på miljøet og forebygger forurensning, og handler i henhold til lovkrav
  • med kontinuerlige forbedringer for å møte kravene fra våre interessenter

Forretningsmessig tilnærming

Bærekraft kan tolkes på flere måter og vi har valgt å presentere dette fra fem perspektiver som er relevante for vår virksomhet. Semcon bidrar til å skape en fremtid med innovative tekniske løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

God forretningssans er viktig for å sikre langsiktig lønnsomhet og bærekraftig drift. Vi håndterer risiko ved å være internasjonale og levere til ulike næringer og selskaper.

Kunder

Vårt mål er å inngå partnerskap med kundene våre.  Vi har satt oss høye mål i kundetilfredshetsundersøkelsen vår og vi fortsetter å overskride de målene. Vi er stolte over at våre kunder vurderer oss høyt når det gjelder hvordan vi forstår deres behov, og sørger for å tilby riktige løsninger for hver kunde.

For å være i forkant deltar og investerer vi i ulike forskningsprosjekter, og gjennom disse får vi muligheten til å jobbe i nært samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner og med både nåværende og fremtidige kunder. Vi har valgt å fokusere på disse fire områdene – Safe, Lean, Light og Smart.

Miljø

Semcons største bidrag til miljøutvikling ligger i de tekniske løsningene vi lager for kundene våre. Når vi ser på vår egen virksomhet, er det viktigste miljøaspektet hvordan vi reiser. Derfor jobber vi for å redusere unødvendig reising og fremme miljøvennlige biler som firmabiler. Semcon har ISO 9001 og 14001 sertifikater.

Sosialt

Som i alle selskaper er det ikke bare evnen til å tilfredsstille kundenes krav som er viktig. Det er like viktig hvordan vi gjør det. Våre etiske retningslinjer danner grunnlaget for vår virksomhet. Våre veldedige tiltak er valgt av de ansatte slik at Semcons bedriftsengasjement harmonerer med våre ansattes verdier.

Medarbeidere

Vi er stolte av at våre medarbeidere trives med å jobbe hos Semcon. Vi blir rangert høyt i vår årlige medarbeiderundersøkelse som gjelder de ansattes tilfredshet, og vi overskrider målet. Våre medarbeidere sier at de føler seg høyt respektert av sine ledere og kolleger. De setter pris på vårt gode arbeidsmiljø som preges av åpenhet, rettferdighet og profesjonalitet.

Vi er stolte av våre ledere som går foran med et godt eksempel og har et sterkt engasjement. Som et bevis på deres innsats og engasjement ble våre ledere høyt rangert i lederskapsundersøkelsen.

Get in touch with this guy