Kultur som strategi
Del denne siden på

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway
+47 913 64 383
Kontakt meg

Kultur som strategi.

I en verden fylt med alternativer, hva er det som gjør oss unike? Vi mener at det er vår kultur. En sterk, imøtekommende og inkluderende bedriftskultur gir medarbeidere som engasjerer seg. Dette engasjementet kombinert med inspirasjon, gjør oss i stand til å utvikle produkter som betyr noe. Når vi deler en felles bedriftskultur, kan vi forene våre ressurser og jobbe sammen opp mot felles mål.

Personlig vekst er grobunnen for at også bedriften skal vokse

For oss hos Semcon er en positiv brukeropplevelse det virkelige beviset på kvalitet. Vi er overbevist om at inspirerte kollegaer med god innsikt i brukerenes behov, utvikler de beste produktene med de klareste fordelene.

Det hele starter med inspirasjon. Med inspirerte kollegaer som trives og engasjerer seg i jobben, ligger alt til rette for å skape enestående teknologiske løsningene.

Våre seks kjerneverdier

Kjerneverdiene våre definerer kulturen vår – de er basert på hvem vi er og fremhever alt vi står for.

  • Inspirasjon ligger til grunn for alt vi foretar oss. Inspirerte mennesker utvider horisonten sin og vil alltid være nyskapende.
  • Vi tror på styrken i samarbeid. Lagarbeid tuftet på tillit og engasjement er grunnlaget for fremgang: Vi er alltid sterkere når vi jobber sammen..
  • Vi er overbevist om at vi gjør verden litt bedre – hver dag. Vi skaper bærekraftige løsninger som gir mennesker over hele verden et bedre liv.
  • Vi verdsetter mangfold. Mennesker med ulike erfaringsbakgrunner gir oss nye perspektiver, og med hvert nytt perspektiv får vi en økt forståelse for andres behov og atferd.
  • Vi mener at arbeid skal være gøy: Det er gleden som skaper kreativitet og gjør at folk har lyst til å gå på jobb. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø der folk trives.
  • Gode relasjoner gir god forretning. Vi forsøker derfor alltid å overgå kundens forventninger i alt vi gjør, og har hele tiden mennesket i fokus.

 

Les mer om hvordan det er å jobbe hos Semcon.

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy