Industri
Del denne siden på

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

FORDELENE MED KUNNSKAPSDELING.

Når man jobber med lignende ting innenfor flere bransjer gir det fordeler. Du kan for eksempel ta en god arbeidsmetode fra en bransje og skape en fordel i en annen. Vi kan bruke en kvalitetsprosess fra bilindustrien i energisektoren, eller designe et høreapparat med erfaring fra telekommunikasjonsbransjen. Vi som jobber hos Semcon er vant til rask utvikling, og vi mener at selve bredden av bransjer spiller en stor rolle i dette. Når vi har mulighet til å utveksle ideer og erfaringer på tvers av bransjer, blir resultatet rett og slett bedre.

Semcon opererer i en rekke bransjer – fra bilindustrien til vannkraft.

I dag ligger vårt fokus på de fem bransjene vi kan gjøre en ekstra stor forskjell: bil, energi, livsvitenskap, telekommunikasjon og industri.

Bilindustrien

Semcon er et av få selvstendige selskaper med kompetanse til å gjennomføre store utviklingsprosjekter for biler og nyttekjøretøy. Semcon kompletterer også bilprodusentenes egne ressurser og gir kompetanse på fagområder som design, konstruksjon, interiør/eksteriør, understell, drivverk, modellering, testing, simulering, elektronikk, innebygde systemer, akustikk, brukeropplevelse, programvareutvikling og hydraulikk. I tillegg utvikler og effektiviserer vi komplette produksjonssystemer.

Energi

Semcon tilbyr komplette løsninger til både forhandlere og produsenter av energi, sammen med komplette energistudier som inkluderer handlingsprogram for brukere med stort energiforbruk. Kundene drar nytte av Semcons kompetanse og erfaring fra andre bransjer som effektivt kan utnyttes innen energisektoren. Et eksempel er den velutviklede kvalitetsmetodikken innen validering og sporbarhet fra livsvitenskapsbransjen, som brukes i kjernekraftindustrien. Et annet eksempel er erfaringen med turbiner, girkasser og styringselektronikk fra bilindustrien som har bidratt til innovative løsninger innen energisektoren. Semcons installasjonsdesign og anleggstjenester for energisektoren inkluderer tjenester som nettutbygging og energiproduksjon så vel som renovering og oppgradering av vannkraftverk. Innen olje og gass tilbyr Semcon også prosjekt- og kvalitetsstyring, samt konstruksjon. Vi har også solid erfaring innen produktutvikling med å utvikle energismarte løsninger.

Livsvitenskap

Med over 35 års erfaring med å integrere systemløsninger og kvalitets- og prosjektledelse innen legemiddelindustrien, hjelper Semcon kundene med å møte de kravene myndighetene stiller, samtidig som prosjektperioden forkortes. Semcon effektiviserer produksjonen og sikrer riktig kvalitet og tydelig sporbarhet. Vi styrer og utfører store prosjekter, eksempelvis prosjektering av hele prosesser. Også innen området for medisinsk utstyr tilbyr Semcon komplette tjenester.

Telekommunikasjon

Semcon har en sterk posisjon som leverandør av produktinformasjon, prosjektledelse og produktutviklingsløsninger for telekommunikasjonsbransjen over hele verden.

Industri

Semcon leverer ekspertise og komplette løsninger innen produkter, produksjon og installasjoner. Utvikling og industriell design er to områder hvor Semcon har lang erfaring og spesialkompetanse. Vi har også god kunnskap innen innebygde systemer hvor vi hjelper bedrifter med å utvikle smarte og kommunikative produkter med høye krav til sikkerhet, pålitelighet og holdbarhet. Semcon tilbyr flere tjenester innen installasjon og anleggsdesign, som for eksempel prosessteknikk og elektrisk kraft der produksjonseffektiviteten og sikkerhetskravene er strenge. Vi har også et omfattende tilbud for anleggsmaskiner. Semcon har lang erfaring med prosjektmetodikk der vi utvikler en vellykket prosjektkultur i bedrifter over hele verden gjennom kurs og oppdrag, samt analyserådgivning og implementering av prosjektmodeller. Vi har også utviklet vår egen prosjektmetodikk – XLPM.

Get in touch with this guy