Forretningsområder
Del denne siden på

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 913 64 383
Kontakt meg

BREDDE GIR SEMCON SPISSKOMPETANSE.

Bred kunnskap om brukere, design og teknologi på tvers av alle produktutviklingsområder er det som gjør Semcon unik – og gir kundene bedre kontroll og kvalitet. Semcon tilbyr innovative ingeniørtjenester og produktinformasjonsløsninger – fra ideér og konsepter til teknologisk utvikling og brukerstøtte.

Ingeniørtjenester

Semcons virksomhet innen ingeniørtjenester hjelper kundene å utvikle produkter, systemer og anlegg som styrker konkurranseevnen gjennom innovative løsninger i hele utviklingsfasen, fra behovsstudier til ferdige produkter. Ofte i nært samarbeid med forskning, alltid med sluttbrukeren i fokus.

Produktinformasjon

Semcon tilbyr tjenester og komplette løsninger innen produktinformasjon. Dette inkluderer både produksjon og distribusjon av informasjon. Informasjonen gjøres tilgjengelig på den mest hensiktsmessige måten for brukeren – noe som i dag betyr hyppigere distribusjon via digitale løsninger og mobile applikasjoner.

Betydningen av produktinformasjon for avanserte produkter og systemer er økende. Moderne produktinformasjon må møte brukerens behov, enten det handler om å fremme eller selge et produkt, eller å komme raskt i gang og forstå og bruke et produkt. Det handler også om å tilrettelegge for kundeservice og feilsøking, bestilling av riktige reservedeler eller og effektivt utføre reparasjoner og vedlikehold.

Get in touch with this guy