Bærekraft
Del denne siden på

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakt meg

Ressurseffektive innovasjoner.

Fundamentet er vår egenutviklede innovasjonsmetodikk og våre tverrfaglige team. Semcon er en teknologibedrift med stor evne til å tilpasse seg markedets trender, ta inn ny kompetanse og endre måten å jobbe på. Slik står vi også godt rustet til å hjelpe våre kunder med å gjøre bærekraft til deres konkurransefortrinn. Vi er kjent for våre engasjerte teknologer, vår evne til å forstå kundens behov og et stort og fleksibelt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg er vi ikke produkteiende, noe som gjøre oss uavhengig som leverandør.

Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger med langsiktig verdi.

Mer enn 40 år med teknologiutvikling

Semcon har lang erfaring med tverrfaglig teknologiutvikling av komplekse løsninger innen ulike bransjer. I løpet av de siste årene har krav og retningslinjer knyttet til bærekraft økt raskt, ikke minst forventninger fra omgivelsene om økt bærekraftig ansvarlighet. I dag hjelper vi stadig flere kunder med bærekraftige og ressurseffektive løsninger. Semcons tilbud innen innovativ produkt- og produksjonsutvikling, digitalisering, mekatronikk og kompetanse på bærekraft gir oss en unik mulighet til å hjelpe bedrifter i en rekke bransjer med å sikre sin virksomhet for fremtiden. Kontinuerlige forbedringer er ikke lenger nok. Bedriftene må nå integrere bærekraft i sine strategier og forretningsmodeller.

For at bedrifter skal lykkes i den pågående klimaomstillingen, er det behov for disruptive løsninger og forretningsmodeller. Vi kan ikke fortsette som vi til nå har gjort, vi må tenke i helt nye baner. Hos Semcon kan vi hjelpe våre kunder med en helhetlig tilnærming.

Heidi Östlund, Head of Sustainability at Semcon

En integrert del av vår forretningsstrategi

Bærekraft er en integrert del av Semcons strategi og vi jobber kontinuerlig for å maksimere vår egne positive påvirkning og minimere den negative. Vårt største bidrag til et mer bærekraftig samfunn skapes gjennom våre utviklingsprosjekter sammen med våre kunder. Men vi jobber også målrettet med bærekraft i vår egen virksomhet, blant annet gjennom vår tverrfaglige bærekraftsgruppe som ledes av Kristina Hesjedal Schnell.

For å håndtere dagens skiftende rammebetingelser og krav, er det avgjørende å kjenne til og forstå den kontekst man opererer innenfor. Å gjennomføre en interessentanalyse basert på bærekraftig vesentlighet sammen med kunden vil gi et bilde av handlingsrom og muligheter.

Kristina Hesjedal Schnell, Prosjektleder, Semcon Norge

Gjennom systematisk arbeid i ekspertgruppen for bærekraft og i de teknologiske fagavdelingene, har vi konkretisert hvordan vi kan skape verdi for våre kunder

I tillegg bidrar vi aktivt til flere av de andre målene i forbindelse med ulike kundeoppdrag og CSR-prosjekter. Det er også viktig å påpeke at disse tre prioriterte målene ikke begrenser oss, det er viktig å kjenne til alle målene.

Mennesker, planet og prinsipper

Vårt fokus er på mennesker og planeten – i vår egen organisasjon og i vår verdikjede, i våre kundeoppdrag og gjennom vår rolle i samfunnet. I tråd med vår kultur og verdier stiller vi høye krav til forretningsetikk og ansvarlighet hos oss selv og ovenfor samarbeidspartnere.

I 2021 forpliktet vi oss til å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål i tråd med 1,5°C-ambisjonen i Parisavtalen gjennom deltakelse i Science Based Target Initiative (SBTi) Vår minimumsambisjon å halvere verdikjedeutslippene våre senest i 2030 og nå netto nullutslipp senest i 2045.

Les mer (på engelsk): People, Planet, Principles.

Bærekraftsrapport

Semcons bærekraftsrapport for 2021 er utarbeidet i henhold til Global Reporting Index (GRI) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) standarder. Bærekraftsrapporten utgjør også Semcons Communication on Progress (CoP) i henhold til UN Global Compacts rapporteringsprinsipper. Les mer her.

Kontakt

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakt meg

Les mer om bærekraft

Get in touch with this guy