Bærekraft
Del denne siden på

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakt meg

Ressurseffektive innovasjoner.

Egenutviklet innovasjonsmetodikk sammen med våre dyktige tverrfaglige ingeniører, er fundamentet for å hjelpe våre kunder i å utvikle løsninger og produkter med langsiktig verdi. Semcon Norge er en teknologibedrift med stor evne til å tilpasse seg markedets trender, ta inn ny kompetanse og endre måten å jobbe på og slik står vi også godt rustet til å hjelpe våre kunder (inn i det grønne skiftet) / til å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn. Vi er kjent for høykompetente ressurser, sterk bestillingskompetanse og et stort og fleksibelt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg er vi ikke produkteiende, noe som gjøre oss uavhengige som leverandør.

Vår leveringsverdi er at vi sammen med kundene utvikler løsninger  med langsiktig verdi, ved hjelp av kompetente ansatte satt sammen i tverrfaglige team.

Mer enn 40 år med teknologiutvikling

Semcon har lang erfaring med tverrfaglig teknologiutvikling av komplekse løsninger innen ulike bransjer. I løpet av de siste årene har krav og retningslinjer knyttet til bærekraft økt raskt, og ikke minst forventninger fra omgivelsene om økt bærekraftig ansvarlighet. I dag hjelper vi stadig flere kunder med bærekraftige og ressurseffektive løsninger. Semcons tilbud innen innovativ produkt- og produksjonsutvikling, digitalisering, mekatronikk og kompetanse på bærekraft gir oss en unik mulighet til å hjelpe bedrifter i en rekke bransjer med å sikre sin virksomhet for fremtiden. Kontinuerlige forbedringer er ikke lenger nok. Bedriftene må nå integrere bærekraft i sine strategier og forretningsmodeller.

For at bedrifter skal lykkes i den pågående klimaomstillingen, er det behov for disruptive løsninger og forretningsmodeller. Vi kan ikke fortsette som vi til nå har gjort, vi må tenke i helt nye baner. Hos Semcon kan vi hjelpe våre kunder med en helhetlig tilnærming.

Heidi Östlund, Head of Sustainability at Semcon

En integrert del av vår forretningsstrategi

Bærekraft er en integrert del av Semcons strategi og vi jobber kontinuerlig for å maksimere vår egne positive påvirkning og minimere den negative. Vårt største bidrag til et mer bærekraftig samfunn skapes gjennom våre utviklingsprosjekter sammen med våre kunder. Men vi jobber også målrettet med bærekraft i vår egen virksomhet, blant annet gjennom vår tverrfaglige bærekraftsgruppe som ledes av Kristina Hesjedal Schnell.

For å håndtere dagens skiftende og usikre rammebetingelser og ta informerte beslutninger, er det avgjørende å kjenne til og analysere den kontekst man opererer innenfor. En oppdatert interessentanalyse basert på bærekraftig vesentlighet vil gi et bilde av handlingsrom og muligheter Sammen med kunden kan vi g identifisere og analysere hvilke interessenter som er viktigst for bedriftens suksess.

Kristina Hesjedal Schnell, Prosjektleder, Semcon Norge

Gjennom systematisk arbeid i ekspertgruppen og i de teknologiske fagavdelingene, har vi konkretisert hvordan vi kan skape verdi for våre kunder ved hjelp av vår kompetanse og teknologi med bærekraft som driver, her har vi fokusert på bærekraftsmålene 7, 12 og 17.

I tillegg bidrar vi aktivt til flere av de andre målene i forbindelse med ulike kundeoppdrag og CSR-prosjekter. Det er også viktig å påpeke at disse tre prioriterte målene ikke begrenser oss, det er viktig å kjenne til alle målene.

Mennesker, planet og prinsipper

Vårt fokus er på mennesker og planeten – i vår egen organisasjon og i vår verdikjede, i våre kundeoppdrag og gjennom vår rolle i samfunnet. I tråd med vår kultur og verdier stiller vi høye krav til forretningsetikk og ansvarlighet hos oss selv og samarbeidspartnere.

I 2021 forpliktet vi oss til å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål i tråd med 1,5°C-ambisjonen i Parisavtalen gjennom deltakelse i Science Based Target Initiative (SBTi) Det jobbes nå med å ferdigstille vår handlingsplan og endelige mål, og inntil da er vår minimumsambisjon å halvere verdikjedeutslippene våre senest i 2030 og nå netto nullutslipp senest i 2045.

Les mer (på engelsk): People, Planet, Principles.

Bærekraftsrapport

Semcons bærekraftsrapport for 2021 er utarbeidet i henhold til Global Reporting Index (GRI) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) standarder. Bærekraftsrapporten utgjør også Semcons Communication on Progress (CoP) i henhold til UN Global Compacts rapporteringsprinsipper. Les mer her.

Kontakt

Kristina Schnell
Project Manager
+47 920 553 33
Kontakt meg

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakt meg

Les mer om bærekraft

Get in touch with this guy