Om Semcon
Del denne siden på
  • Om Semcon

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 913 64 383
Kontakt meg

Å kombinere fysiske og digitale verdener.

Semcon er et internasjonalt selskap med mer enn 2000 ansatte i syv forskjellige land. Vi hjelper våre kunder i å transformere teknologi til unike brukeropplevelser ved å kombinere fysiske og digitale løsninger.

Semcon Norge KOntakt Nyheter & Media Bærekraft

Vi setter mennesker først. For oss har ikke teknologien alene noe formål – det er verdien den tilfører mennesker og vår planet som har betydning. Ved å forene fysiske og digitale løsninger skaper vi brukeropplevelser som betyr noe.

VÅR MISJON: TO TURN TECHNOLOGY INTO EXCELLENT USER EXPERIENCES.

Semcon har mer enn 30 kontorer lokalisert i Sverige, Storbritannia, Norge, Tyskland, Ungarn, Brasil og Kina. Vi er organisert innen to forretningsområder: Engineering & Digital Services og Product Information.

Bedre sammen

Vi er overbevist om at vi i fremtiden, slik som nå, kommer til å leve i et samfunn med både fysiske og digitale verdener – verdener som blir mer og mer sammenvevd. De som best navigerer i og kombinerer dem, vil kunne generere ekstra verdi og fordeler for de som bruker teknologien. Og på den måten øker kundenes konkurranseevne. Hos Semcon har vi den unike erfaringen og kompetansen innen fysiske løsninger så vel som digitale tjenester. Av klassisk prosjektering og digital nytenkning. Ved å dele på tvers av ulike markeder og industrier, vil vi kunne lage de beste løsningene sammen. Alltid basert på menneskelige behov og atferd.

Bærekraftig innovasjon

Vi tilfører nye perspektiver til kundens virksomhet, enten de tar sikte på å forbedre et nåværende produkt eller en tjeneste, videreutvikle ny teknologi eller kartlegge fremtidige behov. Ved å forene både digitale og fysiske løsninger skaper vi bærekraftige innovasjoner som skaper verdi for både våre kunder og planeten. Les mer om vårt bærekraftsarbeid.

Vår kultur

Å jobbe på Semcon innebærer å dele en lidenskap for å skape opplevelser av teknologi som gjør en forskjell. Inspirasjon er kjernen i alt vi gjør, å finne nye løsninger sammen som et team. Det er slik vi vokser – og hvordan vi får menneskene rundt oss til å vokse. Med mangfoldet blant våre ansatte som bringer ulike perspektiver på bordet kan vi utvikle løsninger for alle. Fordi mangfold gir rom for bedre løsninger. Les mer om hvordan mangfold er en naturlig del av vår bedriftskultur.

Kvalitetsledelsessystem

Mer om Semcon

Get in touch with this guy