Om Semcon
Del denne siden på
  • Om Semcon

Hans Peter Havdal
General Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 65 690
Kontakt meg

MENNESKENE FORAN TEKNOLOGIEN.

For oss er en dyp forståelse av mennesker og deres adferd sentralt i alt vi gjør. Kunnskap om menneskelig adferd gjør det mulig å utvikle bedre produkter. Bedre for sluttbrukeren, men også bedre for våre kunder siden et produkt med høyere kvalitet gir en større konkurransefordel – og som regel også økt salg.

Semcon Norge

I 2015 ble teknologibedriften Devotek en del av Semcon. Devotek har lenge vært en kjent teknologibedrift i Norge som utvikler avanserte, tekniske produkter og løsninger på oppdrag for kunder i ulike bransjer. Med et sterkt fagmiljø og med fokus på innovasjon, har kontoret, som ligger i teknologibyen Kongsberg, lokket til seg tekniske eksperter fra hele verden innen en rekke spesialiserte fagområder.

Semcon er et internasjonalt produktutviklingsselskap med mer enn 2,200 ansatte som representerer et bredt spekter av fagkunnskap. Dette gir oss kapasitet til å være en effektiv partner gjennom hele produktutviklingsreisen for globale kunder i industrien. Det gir oss også fleksibilitet til å fungere som spesialister i mindre, lokale prosjekter.

Markus Granlund, Semcons CEO, utenfor selskapets hovedkontor i Göteborg, Sverige.

Semcon-konsernet omsetter for SEK 1.9 milliarder og har avdelinger på mer enn 30 steder i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Brasil, Ungarn, India, Kina og Norge. Vi er organisert i to forretningsområder:  ingeniørtjenester og produktinformasjon, som utvikler informasjonsløsninger for hele produktets levetid.

Semcons hovedvirksomhet er basert på tre fleksible leveringsløsninger med mulighet for å binde sammen vår ekspertise rundt om i verden og gi våre kunder den løsningen som passer deres situasjon best:

 

  • Managed services: Semcon tar fullt ansvar for en definert funksjon utformet for å levere tjenester og produkter, for eksempel produktinformasjon. Vi overtar kundens prosesser innen området og gjør vanligvis jobben fra våre egne kontorer. Kunden får tilgang til den nyeste kunnskapen på området, og øker samtidig sin fleksibilitet og kostnadskontroll.

 

  • Solution based: Semcon tar fullt ansvar for hele eller deler av et prosjekt, og leveransen består av et spesifisert resultat. I prosjekter der Semcon tar ansvar for en delprosess, utvikler eller forbedrer vi deler av et produkt, anlegg eller en tjeneste for våre kunder. I tilfeller der Semcon tar totalansvar, har vi ansvar for hele prosjektprosessen fra planlegging til levering.

 

  • Direct services: Semcon tilbyr speialister innen forskjellige fagområder. Vi jobber da ute hos våre kunder og bidrar med kunnskap som forbedrer kundenes kapasitet.
Get in touch with this guy