Semcon leder et nytt forskningsprosjekt om hvordan big data kan effektivisere produktutviklingen
Del denne siden på
  • Nyheter & Media
  • Semcon leder et nytt forskningsprosjekt om hvordan big data kan effektivisere produktutviklingen

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Semcon leder et nytt forskningsprosjekt om hvordan big data kan effektivisere produktutviklingen.

Hvordan kan teknologibedrifter forbedre sin produktutvikling ved hjelp av big data? Semcon har nå fått tildelt midler fra Forskningsrådet til et forskningsprosjekt med fokus på nettopp dette. Prosjektet skal undersøke hvordan bedrifter som leverer komplekse systemer, kan effektivisere sin innovasjons- og produktutviklingsprosess ved hjelp av big data.

Utviklingen går raskt og teknologien blir stadig mer avansert og kompleks, derfor er det viktigere enn noensinne for bedrifter å samarbeide og dele beste praksis med hverandre. Ikke minst fordi dagens teknologi og systemer må integreres med hverandre og være i stand til å virke sammen. Hvordan dette best kan oppnås vil bli undersøkt i det nye forskningsprosjektet «Harvesting value from Big Data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework».

Målet med prosjektet er å styrke de deltakende bedriftene og akademia og sammen utvikle verktøy og metoder for å forbedre produktutviklingsprosessene. Det handler i første rekke om å kunne ta databaserte beslutninger tidlig i utviklingsprosessen.

Lasse Bjørkhaug, prosjektleder for forsknings-prosjektet og hos Semcon

I tillegg til å legge rammene for samarbeid og aktivt dele beste praksis mellom bedriftene, skal prosjektet se nærmere på hvordan informasjon fra data kan tilpasses til brukerne. Videre skal det utarbeides metoder og verktøy for innovasjon og produktutvikling, som også bidrar til at bedriftene kan gjøre mer effektiv bruk av big data når man behøver avansert teknologi som skal virke sammen.

I dag er tilgangen på data enorm. Norske bedrifter kan, med riktig tilnærming og riktige algoritmer, strukturere og bruke big data på en måte som kan gi avgjørende konkurransefortrinn i et internasjonalt marked.

Kristin Falk, professor i Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Forskningsprosjektet er fase 2 av programmet “Human Systems-Engineering Innovation Framework (H-SEIF), som hadde som mål å gjøre produktutvikling mer fokusert på brukernes behov og menneskelig atferd. Totalt tolv partnere vil delta i prosjektet, inkludert USN der Semcon jobber tett med Campus Kongsberg.

«Det er veldig viktig for oss at vi hele tiden holder oss oppdatert med den nyeste forskningen, slik at vi kan tilby kundene våre teknologi som ligger i forkant av utviklingen. Å få drive dette prosjektet skaper store muligheter fremover, både for deltakerne i prosjektet og for Semcon’s kunder,» sier Lasse Bjørkhaug.

Semcon har fått tildelt midler fra Forskningsrådet til dette forsknings-prosjektet som skal gå over tre år og drives av Semcon i samarbeid med USN. Øvrige partnere er Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, Ulstein Gruppen, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace, ETH Zürich, Indra Navia, Kongsberg Innovasjon, Chalmers Tekniska Högskola, Statens Kartverk i Norge og TechnipFMC.

Les mer om forskning og innovasjon på Semcon.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Baard Røsvik
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 911 47 814
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy