Semcon i nytt prosjekt rundt autonome løsninger i Gävle havn
Del denne siden på
  • Nyheter & Media
  • Semcon i nytt prosjekt rundt autonome løsninger i Gävle havn

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Semcon i nytt prosjekt rundt autonome løsninger i Gävle havn.

I et nytt mulighetsstudie for Yilport vil Semcon denne høsten undersøke hvordan transportstrømmer i Gävle havn kan effektiviseres. Autonome kjøretøy gjør det mulig å automatisere logistikkprosessene, noe som reduserer kostnadene samtidig som det forbedrer sikkerheten og kvaliteten.

Gävle er en av Sveriges største havner, og hver dag transporteres store mengder gods og varer til og fra havnen, der Yilport er ansvarlig for driften. En havn er et avgrenset område med profesjonelle aktører, noe som betyr at dette er et ideelt miljø for automatiserte løsninger.

Vi har fått i oppdrag å kartlegge og analysere fordelene og verdiene autonome løsninger kan gi Yilport for en spesifikk logistikkprosess. Dette mulighetsstudiet vil fokusere på én enkelt prosess, men ambisjonen er å bygge en helt autonom logistikkproduksjon for Yilport, noe som er veldig spennende. Autonome løsninger optimaliserer ikke bare driftskostnadene, men bidrar også til å forbedre sikkerhet, kvalitet og sporbarhet. Dessuten gir autonomi også nye muligheter i forhold til mer miljøvennlig drift.

David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy i Semcon

Avansert ekspertise som totalleverandør

Logistikkprosessen som først skal undersøkes er transportflyten av containere med lastebil fra containerlager til kaiene, hvor de deretter løftes med kran på skip. I prosjektet vil Semcon kartlegge alle deler av prosessen, alle kostnader, behov og utfordringer for å forstå prosessen i dybden. En kravspesifikasjon, konseptløsning og et business case vil deretter bli levert til Yilport.

Semcon har en unik spisskompetanse som totalleverandør av autonome løsninger. Vi utfører alt fra design og utvikling til implementering i et bredt spekter av applikasjoner og i mange forskjellige bransjer, uansett type kjøretøy eller produsent.

David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy i Semcon

Plattform for autonome operasjoner

Semcon har involvert sin partner Yeti Move som skal bistå i prosjektet. Yeti Move sørger for en plattform som skal styre, kontrollere og overvåke de autonome operasjonene. Yeti Move er en programvareleverandør og har utviklet sin Yeti Autonomous Service Platform som skal anvendes. Selskapet eies av Semcon, Øveraasen og Husqvarna med en tredjedel hver.

Yilport er ansvarlig for driften av 22 havner over hele verden som bruker samme logistikkprosess for å flytte containere, noe som betyr at det er betydelige kostnadsmessige fordeler å oppnå ved å finne en løsning som kan brukes på tilsvarende operasjoner over hele verden.

For Yilport er det viktig å alltid være i forkant av teknologiske fremskritt slik at vi kan tilby våre kunder effektive løsninger, og i Semcon har vi funnet en partner vi virkelig tror på. Automatisering i havner er vanlig, men ingen har tidligere kommet opp med en løsning for å få automatiseringen til å fungere i kombinasjon med annen trafikk, og her er Semcon i forkant.

Håkan Bergström, Sales Director Yilport Nordic

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy