Semcon akselerer sine klimatiltak
Del denne siden på

Per Nilsson
Corporate Communication and Marketing Director
+46 (0)73 973 72 00
Kontakt meg

Semcon akselerer sine klimatiltak

— forplikter seg til flere initiativer og ambisjonen 1,5 °C.

Semcon deltar i Exponential Roadmap-initiativet, Science Based Targets-initiativet, Race to Zero-kampanjen og FNs Global Compact. Disse initiativene er alle tilpasset ambisjonen i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, over førindustrielle nivåer.

Ved å delta i disse initiativene vil Semcon integrere tiltak som tilpasser seg ambisjonen om 1,5 °C i selskapets daglige arbeid. Med mer enn 2000 ansatte i sju land med kunder i ulike bransjer, vil dette ha en påvirkning som strekker seg langt utenfor Semcons egne kontorer. Det er gjennom Semcons samarbeid med sine kunder at selskapet ser det største potensialet for å støtte ambisjonen om 1,5 °C.

Hos Semcon samarbeider vi med kunder i mange ulike bransjer som alle trenger å gjennomgå betydelige omstillinger for å tilpasse seg til ambisjonen om 1,5 °C. Vi ønsker å veilede våre kunder på deres reiser mot netto nullutslipp. Og akkurat som våre kunder, ønsker også vi å sikre at hele verdikjeden er tilpasset ambisjonen om 1,5 °C.

Markus Granlund, CEO hos Semcon

Vennligst se hele pressemeldingen på engelsk for nærmere beskrivelse av Semcons forpliktelser og de fire klimainitiativene.

Les mer om initiativene:

Exponential Roadmap-initiativet

Science Based Targets-initiativet

FNs klimakonvensjons Race to Zero-kampanje

FNs Global Compact

Kontakt

Per Nilsson
Corporate Communication and Marketing Director
+46 (0)73 973 72 00
Kontakt meg

Mer om bærekraft

Get in touch with this guy