Born to Drive
Del denne siden på

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Biler vil snart være i stand til å levere seg selv

I dag forflyttes et nytt kjøretøy manuelt omtrent 25 ganger før det når sluttkunden. Men ny forskning viser hvordan biler kan transporteres gjennom logistikkjeden uten sjåfør. Systemet ble utviklet av Semcon sammen med syv andre selskaper. En prototype er allerede i bruk.

På verdensbasis produseres det ca 80 millioner biler hvert år, men logistikken fra fabrikk til sluttkunde er omfattende, kostbar og helt manuell. Gjennom det svenske forskningsprosjektet Born to Drive er det utviklet en programvareløsning som gjør at bilene flytter seg selv.

Vi ser at autonom teknologi blir en realitet i flere og flere bransjer. Teknologien er nå klar til å gå over fra å være en visjon, til å brukes i praksis. Og overgangen vil skje raskt.

Markus Granlund, CEO i Semcon

Akkurat nå er Born to Drive utviklet for å styre biler fra produksjonslinjen og ut til et samlingssted for å avvente videre transport. Men systemet kan videreutvikles for å effektivisere andre deler av transportkjeden, for eksempel å flytte kjøretøyene over på lastebiler, tog eller skip. Den nye programvaren fungerer med sensorer som allerede finnes i dagens kjøretøy, noe som betyr at det ikke er nødvendig med ekstra maskinvare.

Det som gjør Born to Drive unikt er at det helt og holdent er en programvareløsning. Det gjør systemet både kostnadseffektivt og skalerbart. Og siden det allerede finnes en fungerende prototype kan systemet implementeres på bare noen få år.

Johan Isacson, Project Manager for Born to Drive

I tillegg til programvaren i kjøretøyet er Born to Drive også et back-end system. Systemet kontrollerer hele logistikkstrømmen, og holder styr på hvor bilen befinner seg og dens drivstoffnivå.

Born to Drive har pågått i to år og er et samarbeid mellom teknologiselskaper, myndigheter, komponentprodusenter og Volvo Cars. Semcon har hatt en sentral rolle i prosjektet, med overordnet teknisk ansvar, inkludert utvikling av kjøretøyets kontrollalgoritmer, posisjonering og kommunikasjon med trafikkrutingssystemet.

Et prosjekt utført i samarbeid mellom Actia, Combitech, Consat, RISE Viktoria, Semcon, Trafikverket, Volvo Car Corporation og VTI.

Kontakt

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Related materials

Get in touch with this guy