Autonome løsninger testes på flyplass i unikt samarbeidsprosjekt
Del denne siden på
  • Nyheter & Media
  • Autonome løsninger testes på flyplass i unikt samarbeidsprosjekt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Autonome løsninger testes på flyplass i unikt samarbeidsprosjekt.

Autonome kjøretøy er en naturlig del av fremtiden, men hvordan og hvor skal de brukes for å skape mest nytte? I et forskningsprosjekt der man undersøker ny teknologi for flyplassvedlikehold, utvikler Semcon en selvkjørende traktor som skal holde rullebanekantlysene frie for snø. Gjennom automatisering kan kostnadene reduseres samtidig som effektiviteten og kvaliteten øker. Teknologien blir nå testet ut for første gang på Örnsköldsvik flyplass.

Forskningsprosjektet AVAP (Autonomous Vehicles for AirPorts) er et unikt samarbeidsprosjekt som skal demonstrere hvordan kjøretøyautomatisering på en sikker måte kan bidra til lavere kostnader og mer effektiv drift for flyplassene. Det vil i sin tur redusere forsinkelsene for passasjerene og gjøre at flere mindre flyplasser kan holdes åpne.

FORBEDRE DIN BRANSJE MED AUTONOME LØSNINGER – REGISTRER DEG FOR VÅR GRATIS E-POSTGUIDE

Vår del i prosjektet handler om å utvikle en selvkjørende traktor som holder rullebanekantlysene frie for snø. Det kan virke som en bagatell, men hvis 15 prosent av lysene er ute av funksjon, stenges rullebanen. I tillegg til betydelige forsinkelser og kostnader, medfører dette store sikkerhetsrisikoer.

Anne Piegsa, teknisk prosjektleder hos Semcon

Demonstrasjon av en autonom framtid

Andre deler av prosjektet dreier seg om løsninger for overvåkning ved hjelp av droner, autonom gressklipping og systemer for måling av friksjon. Systemene og kjøretøyene har nå for første gang blitt testet ut sammen ved Örnsköldsvik flyplass(OER).

I regionen finnes en stor innovasjonskraft som, i kombinasjon med korte ledetider, har bidratt til etablering av testarenaen OER. Med forskningsvirksomheten som LFV driver der sammen med partnere for digitalisering og automatisering innenfor luftfart, kan vi øke tilgjengeligheten og effektiviteten for flyene.

Björn Wahlström, forskningssjef hos LFV

Mange ulike bruksområder

På flyplassene stilles høye krav til snørydding. Rullebanene for avgang og landing må være helt frie for snø for at flytrafikken skal gå smidig. For alltid å være klare må flyplassene i dag ha personal som står beredt til når som helst å rykke ut og rydde snø.

Noe av det som gjør snøryddingen rundt rullebanekantlysene særlig utfordrende, er at det krever høy presisjon på en tidvis ujevn overflate. Vår autonome løsning kan effektivisere dette tidkrevende arbeidet og dermed gi personalet større kapasitet til å utføre andre sikkerhetsrelevante oppgaver som ikke er egnet for automatisering.

Anne Piegsa, teknisk prosjektleder hos Semcon

Traktoren som brukes i prosjektet, er en Lundberg 6250 som er ca. 2,4 m høy, 5 m lang (uten redskap) og drøyt 6 tonn tung. I tillegg til sensorer for skanning av omgivelsene er den utstyrt med en datamaskin for intelligent styring og håndtering av oppdragskommandoene den mottar. Traktoren får pløyeoppdrag fra en operatør via 4G. Den beregner deretter selv hvordan den skal utføre oppdraget, og kommuniserer posisjon og status fortløpende. Også flygelederne kan overvåke og kommunisere med kjøretøyet. Kontrollsystemet som brukes, er utviklet av Yeti Snow Technology (eid i fellesskap av Semcon, Husqvarna Group og Øveraasen) og blir akkurat nå testet ut i prosjekter med selvkjørende snøploger på flyplasser for norske Avinor.

Denne typen løsninger kan brukes på mange ulike områder der drift og vedlikehold må skjøttes på en sikker måte med høy presisjon og repeterbarhet.

Deltakerne i forskningsprosjektet er LFV, OER, RISE, Mittuniversitet, Swedavia, Semcon, Husqvarna, Combitech og FlyPulse.

New Call-to-action

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy