Nyheter & Media
Del denne siden på
  • Nyheter & Media

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

DE SISTE NYHETENE SAMLET.

Last ned pressemeldinger, bilder og annet utskriftmateriale i ønsket format. Leter du etter et bestemt materiale som du ikke finner her, så ta gjerne kontakt med oss.

Mediabibliotek

Nyheter

Applied Autonomy

Semcon strategisk automatiserings-partner for utvidelsen av Bolidens sinkproduksjon

Semcon bistår Boliden med utvidelsen av selskapets sinkverk i Odda. Denne utvidelsen tar sikte på å øke sinkproduksjonen med 75 prosent og samtidig opprettholde et minimalt miljøavtrykk. Semcon bidrar til prosjektet med sin ekspertise i prosesseffektivitet og transportautomatisering.

Energi

Automatisering støtter storskala produksjon av grønt hydrogen

Semcon samarbeider med norske Hystar i utviklingen av deres nye elektrolyseteknikk for produksjon av grønt hydrogen. Målet er å produsere opptil 150 % mer hydrogen uten å bruke mer energi enn med dagens konvensjonelle prosess. Nå utvides prosjektet, og Semcon bidrar med sin spisskompetanse for å automatisere produksjonen av elektrolysestakker, der hydrogen og oksygen fremstilles ved hjelp av elektrisitet.

Ocean Space

Simulering effektiviserer industriell prosessutvikling

OSC og Semcon, har innledet samarbeid for å utvikle nye markedsmuligheter innen bærekraftige produksjonsløsninger basert på digitale tvillinger og simulering.

Life Science

Ny teknologi for å redusere blodtap etter skade

Når en kritisk skade i arm eller bein resulterer i stort blodtap, trenger man en turnikét. Gjennom innovative løsninger, kompetanse innen industrialisering og eco-design, hjelper Semcon Norge den medisinske bedriften Aristeia i utviklingen av sin unike turnikét for blødningskontroll.

Energi

Ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen vil støtte fremtidens energibehov

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon.  Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør. Produksjon av fornybart grønt hydrogen er en av EUs prioriteringer og avgjørende for å nå EUs grønne vekststrategi.

Electrification

Semcon og Brudeli Green Mobility i nytt partnerskap innenfor elektrifisering

Semcon inngår et nytt partnerskap med Brudeli Green Mobility (BGM) i Norge. Samarbeidet har som mål å videreutvikle BGMs patenterte løsninger  innenfor hybride drivlinjer for lastebiler og nyttekjøretøy.

Bærekraft

Semcon akselerer sine klimatiltak

Semcon deltar i Exponential Roadmap-initiativet, Science Based Targets-initiativet, Race to Zero-kampanjen og FNs Global Compact. Disse initiativene er alle tilpasset ambisjonen i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, over førindustrielle nivåer.

Applied Autonomy

Storsatsning på autonom snørydding av norske flyplasser

Nå tar den norske flyplass operatøren Avinor neste steg mot autonom snørydding gjennom en ny rammeavtale for innkjøp av selvkjørende brøytebiler. Teknikken for selvkjøring er utviklet av teknologiselskapet Yeti Move AS, der Semcon er en av eierne.

Medtech

CT i helikopter kan redde flere slagpasienter

Norsk Luftambulanse har gjennom forskningsstudier vist at prehospital diagnostikk og behandling er mulig. Stiftelsen har nå inngått samarbeid med Semcon.

Produktutvikling

Semcon leder et nytt forskningsprosjekt om hvordan big data kan effektivisere produktutviklingen

Hvordan kan teknologibedrifter forbedre sin produktutvikling ved hjelp av big data? Semcon har nå fått tildelt midler fra Forskningsrådet til et forskningsprosjekt med fokus på nettopp dette. Prosjektet skal undersøke hvordan bedrifter som leverer komplekse systemer, kan effektivisere sin innovasjons- og produktutviklingsprosess ved hjelp av big data.

Applied Autonomy

Semcon i nytt prosjekt rundt autonome løsninger i Gävle havn

I et nytt mulighetsstudie for Yilport vil Semcon denne høsten undersøke hvordan transportstrømmer i Gävle havn kan effektiviseres. Autonome kjøretøy gjør det mulig å automatisere logistikkprosessene, noe som reduserer kostnadene samtidig som det forbedrer sikkerheten og kvaliteten.

Life Science

Semcon utviklingspartner for revolusjonerende kreftbehandling

Dagens strålebehandling for kreft kan medføre mange bivirkninger for pasientene. Ved å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, utvikler Kongsberg Beam Technology en protonbehandling som er unik på verdensbasis og gir minimale bivirkninger ved behandling av ulike typer kreft. Semcon har ansvaret for den tekniske og digitale utviklingen i prosjektet.

Innovation

Ny AI-dreven virtuell assistent for profesjonell bruk

Semcon har ved hjelp av det nyeste innenfor kunstig intelligens utviklet en revolusjonerende, virtuell assistent for profesjonell bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

Innovation

Ny teknologi for mer bærekraftig skipsfart

En helt ny metode for forebygging av begroing på store skipsskrog. Med Semcon som teknologipartner, lanserer Jotun, verdensledende leverandør av marint bunnstoff, innovasjonen Hull Skating Solutions (HSS) og bidrar til reduserte utslipp og renere hav.

Applied Autonomy

Bedre veier ved hjelp av autonom teknologi

I et norsk innovasjonsprosjekt for fremtidig veibygging har Semcon utviklet og validert en løsning for å gjøre en kompakteringsvals selvkjørende. Målet er å bedre arbeidsforholdene til personalet, forkorte tiden det tar å bygge nye veier og å gi veiene lengre levetid gjennom høyere kvalitet.

Autonomous

Autonome løsninger testes på flyplass i unikt samarbeidsprosjekt

Autonome kjøretøy er en naturlig del av fremtiden, men hvordan og hvor skal de brukes for å skape mest nytte? I et forskningsprosjekt der man undersøker ny teknologi for flyplassvedlikehold, utvikler Semcon en selvkjørende traktor som skal holde rullebanekantlysene frie for snø. Gjennom automatisering kan kostnadene reduseres samtidig som effektiviteten og kvaliteten øker. Teknologien blir nå testet ut for første gang på Örnsköldsvik flyplass.

Applied Autonomy

Nytt partnerskap med Husqvarna innenfor autonom teknologi

Yeti Snow Technology, som utvikler løsninger for autonom snøbrøyting på flyplasser, kan fremover anvende løsningene på helt nye områder. I dag kunngjøres det at Husqvarna vil bli en ny partner i selskapet sammen med Semcon og Øveraasen. Dette åpner for nye muligheter for den smarte teknologien.

Autonomous

Flere flyplasser kan holdes åpne med nye autonome løsninger

Semcon skal utvikle nye autonome løsninger som gir flyplassene lavere kostnader og øker sikkerheten. Målet er at flere flyplasser skal kunne holdes åpne.

Electrification

Elektrifisering av melkepumpen reduserer CO2 utslippet

Semcon har utviklet et elektrisk system for melkepumping som reduserer hver melkebils forbruk med opptil 5000 liter diesel per år. I tillegg reduseres både støy og utslipp på gården.

Applied Autonomy

Semcon tester selvkjørende snøploger pa Oslo flygplass

Prosjektet, som har fått navnet Yeti, går nå inn i neste fase, der selvkjørende snøplogene skal testes ut på Oslo flyplass i vinter.

Mangfold

Hvilke produkter mangler kvinners perspektiv?

Semcon har satt sammen et team av produktutviklere som alle er kvinner, for å legge til perspektiv på teknologi som i dag mangler det.

Smart - IoT

The Internet of Shit Song

Føler du noen gang at teknologien er innviklet? Les mer om hvordan du kan skape smarte løsninger med fokus på brukerne.

Applied Autonomy

Færre forsinkelser med selvkjørende snøploger på flyplassen

Hver vinter fører snøproblemer til mange forsinkede fly og værfaste reisende. Selvkjørende snøploger er nå testet for første gang i snø.

Innovation

Slik kan smart teknologi gjøre bygatene tryggere

Vi har skapt Life Sticker, en smart dørvarsler som bør koste under 20 kroner, og kan brukes på absolutt alle biler. Den har potensiale til å hindre tusenvis av ulykker.

Automotive

Biler vil snart være i stand til å levere seg selv

I dag forflyttes et nytt kjøretøy manuelt omtrent 25 ganger før det når sluttkunden. Men ny forskning viser hvordan biler kan transporteres gjennom logistikkjeden uten sjåfør. Systemet ble utviklet av Semcon sammen med syv andre selskaper. En prototype er allerede i bruk.

Automotive

Tørker bort usikkerheten

Semcon har utviklet en ny, smart vindusvisker som aktiveres før vann treffer frontruten – og holder klar sikt.

Digital

Re-Search: Gjør bildesøk mer likestilt

Re-Search er et weblesertillegg som automatisk gjør bildesøk av ulike yrker mer likestilt. Vi utviklet det for å forbedre mangfoldet i vår bransje.

Automotive

Hvem ser deg når bilen kjører av seg selv?

Med selvkjørende biler kan ikke fotgjengere kommunisere i trafikken som før. Derfor har vi utviklet The Smiling Car.

Applied Autonomy

Semcon utvikler autonom snøryddemaskin

Yeti Snow Technology, som eies av Semcon og Øveraasen, har signert en samarbeidsavtale med den norske flyplassoperatøren Avinor om å utvikle en selvkjørende snøryddemaskin.

IoT - Smart

Semcon slutter seg til Telenor som IoT-partner

For å styrke IoT-initiativet ytterligere inngår Semcon og Telenor et nytt partnerskap. Sammen kan de to selskapene gi et bedre tilbud til markedet og deres kunder: Telenor med sitt mobilnett og sin infrastruktur og Semcon med sin tekniske ekspertise innen produktutvikling og design.

Pressemeldinger

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Get in touch with this guy