Semcon do Brasil
Del denne siden på

Markus Granlund
President & CEO and President, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 684 07 99
Kontakt meg

Johan Ekener
President, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakt meg

Resende

Address:
Rua Marechal Castelo Branco, 355
5º Andar (salas 504/505/506) , 9 º Andar (sala 904) e 11º Andar (sala 1103)
Resende – RJ - 27541-220
+ 55 24 3355 3882 / +55 24 3355 1191
Find us

Get in touch with this guy