Vår kultur
Del denne siden på

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 913 64 383
Kontakt meg

Vår kultur.

God teknologi er teknologi som har verdi for brukerne. Hos Semcon er fokus derfor alltid på sluttbrukerne som skal ha nytte av teknologien vår. Menneskene kommer i første rekke, deretter teknologien. Så hvordan gjenspeiles denne innstillingen i bedriftskulturen vår?

Kulturen vår skiller oss fra andre og er grunnlaget for vår fremgang. Gjennom en sterk, imøtekommende og inkluderende kultur skaper vi inspirerte, engasjerte medarbeidere som er ivrige etter å utforske og skape noe nytt.

Mennesker som lar mennesket komme først

Hva kjennetegner egentlig bedriftskulturen hos Semcon? Ta en titt på videoen vår for å få et klarere bilde av hva den handler om.

Inspirerte kollegaer = suksess

Inspirasjon er kjernen i alt vi foretar oss. Dette fordi vi vet at inspirerte kollegaer både presterer og trives bedre i jobben. For oss er det viktig at du føler du kan være deg selv på arbeidsplassen, at du blir hørt og tatt på alvor. Vi ser på mangfold som en styrke: for å kunne utvikle produkter for alle typer sluttbrukere, må vi forstå alle typer mennesker. Og som alltid begynner vi med oss selv – med å være de menneskene som alltid lar mennesket komme først.

Les mer om de seks kjerneverdiene våre og forretningslogikken vår.

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy