Ny robotteknologi for proaktiv rengjøring av fartøy
Del denne siden på
 • Ny robotteknologi for proaktiv rengjøring av fartøy

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Ny teknologi for mer bærekraftig skipsfart.

En helt ny metode for forebygging av begroing på store skipsskrog. Med Semcon som teknologipartner, lanserer Jotun, verdensledende leverandør av marint bunnstoff, innovasjonen Hull Skating Solutions (HSS) og bidrar til reduserte utslipp og renere hav.

Det fjernstyrte robotkjøretøyet Jotun HullSkater, som er en del av HSS, inspiserer skroget under vann for å se etter og eliminere begroing. Robotkjøretøyet er utviklet spesifikt for inspeksjon og forebyggende rengjøring av fartøy som brukes under krevende forhold. Det er alltid med om bord og klart til bruk så snart fartøyet ligger stille.

For rederiene gir dette økt operasjonell fleksibilitet, samtidig som miljøavtrykket blir mindre.

Dette er et fantastisk prosjekt der vi hos Semcon har kunnet bruke bredden i vår kompetanse og erfaring spesielt innenfor robotteknologi og digitale løsninger.

Sindre Nævdal, prosjektleder hos Semcon

Med Jotuns nye løsning for proaktiv rengjøring kan utslippene fra et gjennomsnittlig bulkskip reduseres med 22 000 tonn CO2, eller 12,5 %, over en periode på 60 måneder. Det tilsvarer en total kostnadsbesparelse på 4 millioner USD. I tillegg reduseres problemet med at invaderende vannlevende organismer spres fra havn til havn.

Semcon har vært med på utviklingen av Jotun HullSkater fra tidlig start av, og har hatt ansvar for vurdering av gjennomførbarhet og konseptstudier, mekanisk design inkludert struktur- og dynamikkanalyser. Dessuten design av kontrollsystem, utvikling av programvare og elektronikk samt fremstilling og testing av prototyper.

Fakta om HullSkater:

 • Mål: 1600 x 1000 mm, vekt: cirka 200 kg
 • 4 magnetiske hjul for best mulig grep på skroget. Hvert hjul har sin egen motor.
 • 4 kameraer og dataanalyser i sanntid sørger for navigasjonsinformasjon til operatøren og dokumenterer begroingen på skroget.
 • Kjøretøyet er koblet til operatørens kontrollsentral via en styrekabel, og kan fjernstyres fra hvor som i helst i verden med 4G-dekning.
 • Avhengig av størrelsen på og forfatningen til skroget vil inspeksjon og proaktiv rengjøring vanligvis ta mellom 2 og 8 timer.

 

Semcons kompetanse i prosjektet:

 • Konsept- og produktdesign
 • Systemarkitektur
 • Design av kontrollsystem
 • Programvareutvikling
 • Elektronikk
 • Testing og dataanalyser
 • Produktinformasjon i form av brukermanualer

 

Om Hull Skating Solution
Jotun har utviklet en banebrytende, proaktiv rengjøringsløsning for krevende bruksområder. En av hovedkomponentene i Jotun Hull Skating Solution er innovasjonen Jotun HullSkater – den første robotteknologien som er utviklet for proaktiv rengjøring. Kombinert med SeaQuantum Skate antifouling og en rekke tjenester vil Jotun Hull Skating Solutions hjelpe fartøysoperatørene å bekjempe begroing på et tidlig stadium og dermed redusere drivstoffkostnadene, drivhusgassutslippene og spredningen av invaderende vannlevende organismer.
Samarbeidspartnere: Kongsberg, Semcon, DVN GL, Telenor, Wallenius Wilhelmsen.

Les alt om Hull Skating Solutions på Jotuns hjemmeside.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy