Kreative eksperter på innovasjon
Velg marked
Del denne siden på
  • Kreative eksperter på innovasjon

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Kreative eksperter på innovasjon.

Fra første idé og hele veien til ferdig produkt. På Semcons kontor i Kongsberg er innovasjon et sentralt begrep som finnes på alle ansattes lepper. De fleste prosjektene gjøres in-house med team satt sammen av ulike personligheter og på tvers av fagområder, noe som bidrar til den kreative og åpne kulturen. I tillegg er mangfoldet av oppgaver og forretningsområder stort, og dette skaper en unik mulighet for de ansatte til å utvikle seg.

Selvkjørende brøytemaskiner, elektrifiserte melkebiler og avanserte sub-sea systemer er bare noen eksempler på prosjekter som Semcons kontor i Norge står bak. Et eget prototypeverksted gir prosjektgruppene unike muligheter til å teste produkter selv og dermed få umiddelbare svar på hva som fungerer og ikke fungerer i løpet av produktutviklingsprosessen. I forhold til større selskaper er vi også mye raskere til å få frem prototyper. Muligheten til å jobbe sømløst på tvers av fagområdene mekanikk, elektronikk og software med vekt på Systems Engineering er også en av suksessfaktorene for å finne frem til nye, innovative løsninger.

I 2015 ble teknologibedriften Devotek en del av Semcon. Devotek har lenge vært en kjent teknologibedrift i Norge som utvikler avanserte, tekniske produkter og løsninger på oppdrag for kunder i ulike bransjer. Med et sterkt fagmiljø og med fokus på innovasjon, har kontoret, som ligger i teknologibyen Kongsberg, lokket til seg tekniske eksperter fra hele verden innen en rekke spesialiserte fagområder.

For oss på Semcon er det veldig viktig å ha en god miks av ulike mennesketyper i våre team. Det å sette sammen team basert på ulike personligheter, ulike erfaringer og ulike kompetanser fører til at vi blir mer fleksible og kreative i innovasjonsprosessen.

Per Kevin Braathen, divisjonsleder Semcon Norge

Test av moment på el-motor

Sjekk av produktdel med målemaskin

Klargjøring for test i klimaskap

Startsammenstilling av verifisert del

Stort nettverk av eksperter

På Semcons kontor i Kongsberg gjennomføres de fleste prosjektene in-house. Dette gir kundene mange fordeler; tilgang til et større nettverk og eksperter innen de fleste fagområdene, noe man ofte ikke har tilgang til gjennom egen virksomhet.

Hos oss hjelper vi kunden til å se helheten og til å se nye muligheter, Sammen med kunden går vi grundig inn i oppgaven produktet skal løse og for hvem. Vi gjør deretter en grundig kartlegging for å ikke ende opp med å løse et problem halvveis. Vi følger kunden tett og vi involverer dem i hele produktutviklingsprosessen for å avklare forventinger.

Sigurd R. Myklebost, sivilingeniør Semcon Norge.

Fra produkt til funksjon

Flere og flere selskaper ser i dag mulighetene som følger med oppkoblede systemer, automatisering og autonomi. Med dette endres fokuset fra å bare handle om et produkt til å handle om produkter og tjenester. Et eksempel på dette er utviklingen av selvkjørende brøytemaskiner. De som operer våre flyplasser ønsker ikke bare å kjøpe brøytebilene, men ønsker også et system for gjennomføring av brøyteoperasjonen.

For at vi skal kunne tilby våre kunder den ekspertisen de etterspør, er det viktig at vi hele tiden holder oss oppdatert på det siste innen teknologi og forskning. Utviklingen skjer raskt og det gjelder å kontinuerlig videreutvikle oss for å kunne ligge i forkant og være relevante.

Per Kevin Braathen, divisjonsleder Semcon Norge

Fremtidsvisjon

I Semcon Norge streber vi etter å være de beste på innovasjon rettet mot nye produkter, systemer og tjenester. Vi må alltid være i forkant av teknologiutviklingen for å yte våre kunder den beste tjenesten og sammen skape nye forretningsmuligheter.

Jobb

Kontakt

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy