Teknisk Due Diligence
Del denne siden på

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway
+47 913 64 383
Kontakt meg

Seniorekspertise for teknisk due diligence (TDD).

For å kunne analysere og evaluereet selskap før en eventuell overtakelse gjennomføres en selskapsvurdering, såkalt due diligence (DD). Semcon kan tilby sine kunder teknisk due diligence (TDD) innen flere områder. Hensikten med en TDD er å evaluere et selskap fra et teknisk perspektiv – for å undersøke potensielle risikoer og om produkter og tjenester lever opp til den standarden som selskapet selv påstår at det har.

For å lykkes med teknisk due diligence gjelder det å ha seniorkompetanse innen akkurat det området som det aktuelle selskapet har sin virksomhet i. Semcon er en uavhengig aktør og kan sette sammen et ekspertteam for å granske et selskaps produkter og tjenester ut ifra en rekke ulike parametere.

Noe som er unikt for Semcon, er at vi har både bredden og dybden som kreves for denne typen komplekse oppdrag.

Per Kevin Braathen, ansvarlig for Semcon i Norge

Teknisk due diligence som går i dybden

Et eksempel på et område der Semcon har lang erfaring, er produktutvikling. Under en teknisk evaluering går Semcons ekspertteam grundig til verks og stiller spørsmål som disse:

  • Hvordan ser produktutviklingsprosessen ut?
  • Hvor komplekse er produktene?
  • Hvordan er produktene sammenlignet med konkurrentenes?
  • Hvor mange ingeniører er ansatt i selskapet, og innenfor hvilke områder?
  • Hvilke sertifiseringer har selskapet?
  • Hvordan gjør de risikoanalysene sine?
  • Osv.

«I en teknisk DD handler det fremfor alt om å gjøre en dyptgående analyse av teknologien og produktenes modenhetsgrad for å fastslå «time to market» og potensialet for oppskalering av produksjonsvolumene. For å gjøre dette trengs det et tverrfunksjonelt ekspertteam med kompetanse både innen produkt- og produksjonsutvikling», sier Johanna Stenfeldt, ansvarlig for Semcon i Göteborg.

Uavhengig partner for teknisk due diligence

En effektiv TDD kan gi mange fordeler, for eksempel at overtakelsesprosesser forkortes. Men mange selskap har ikke mange nok ingeniører med den spisskompetansen som trengs for å kunne gjennomføre en så omfattende teknisk evaluering på egen hånd.

Jo mer kompleks løsning et selskap produserer, desto viktigere er det at de som undersøker selskapet, har riktig type seniorkompetanse.

Tommy Ekman, FMEA-ekspert og Lead Engineer hos Semcon, som leder denne typen avanserte evalueringer innen produktutvikling

Semcon arbeider ut fra en velprøvd prosess for teknisk due diligence, og arbeidet resulterer i en rapport der alle konklusjonene fra evalueringen legges frem. Semcon er en uavhengig partner og vant til å arbeide med NDA.

Kontakt

Per Kevin Braathen
Country Manager Norway
+47 913 64 383
Kontakt meg

Relaterte materialer

Get in touch with this guy