Smarte produkter
Del denne siden på

Tonny Mastad
Area Manager Digital Solutions, Engineering & Digital Services
+47 907 390 96
Kontakt meg

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Smarte produkter.

The Internet of Things på nye, smarte måter

I løpet av bare noen få år har helt nye produkter og tjenester blitt opprettet, ganske enkelt ved å koble datamaskiner og mobiler til et grenseløst nettverk. Hos Semcon undersøker vi mulighetene for IoT-teknologi, basert på brukerens behov, i et område vi kaller Smart. Dette er et kompetanseområde hvor vi tilbyr vår omfattende erfaring og vi har flere banebrytende saker å vise til.

GUIDE TO SMART PRODUCTS

The Internet of Things (IoT) på nye, smarte måter
Teknologien er der, og det er mange kostnadseffektive komponenter. Utfordringen er å koble IoT med relevant dataanalyse og kartlegge kunnskap om brukeren, og dermed skape nye forretningsmuligheter.

Johan Kristensson, Embedded Network, Engineering & Digital Services

The Internet of Things er en megatrend som ikke bare påvirker valg av teknologi. Mulighetene vokser eksponentielt, det er allerede milliarder av oppkoblede ting, og den økonomiske effekten regnes i trillioner av amerikanske dollar. Forretningsmulighetene er gode, men den store forskjellen ligger i kontakten med brukerne. Oppkoblede produkter oppfattes som smarte, og de kan fjernstyres og kontrolleres. Funksjonaliteten er pedagogisk, intuitiv og i tråd med brukeren. Den som forstår grensesnittet mellom menneske og maskin, vil også finne fremtidens forretningsområder.

Et smart tilbud i fire deler

Teknologi for smartprodukter og tjenester er tverrfaglig og bygger på kompetanse fra ulike områder; IT, brukererfaring, produktutvikling og industriteknologi. Semcon har helheten og innsikten som skal til for å gjøre det tekniske potensialet om til kommersielle konsepter. Vi har et bredt spekter av spesialister, fra IT til industri, fra markedsinnsikt til brukerforståelse, noe som er nødvendig for en vellykket og lønnsom løsning for kundene våre.

Vårt Smart-tilbud er basert på en dynamisk og iterativ prosess, fra forretningsinnsikt til livssyklusanalyse. Det er både innovativt og bærekraftig, med brukeren, teknologien og virksomheten i tankene. I vår fleksible prosess inngår strategi, forretningsmodellering, prototyper og livssyklusstyring.

New Call-to-action

Kontakt

Tonny Mastad
Area Manager Digital Solutions, Engineering & Digital Services
+47 907 390 96
Kontakt meg

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy