Smart Services
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Gjør produktene levende.

The Internet of Things på nye, smarte måter

I løpet av bare noen få år har helt nye produkter og tjenester blitt opprettet, ganske enkelt ved å koble datamaskiner og mobiler til et grenseløst nettverk. Hva vil skjer dersom vi tar ting et skritt videre? Hvis vi vil koble sammen alt vi har rundt oss? Lamper, biler og kjøleskap? Roboter, medisinsk utstyr og oss selv?

Denne utviklingen er allerede i gang under forkortelsen IoT, Internet of Things. Hos Semcon undersøker vi mulighetene for IoT-teknologi, basert på brukerens behov, i et område vi kaller Smart. Dette er et kompetanseområde hvor vi tilbyr vår omfattende erfaring og vi har flere banebrytende saker å vise til.

The Internet of Things (IoT) på nye, smarte måter
Teknologien er der, og det er mange kostnadseffektive komponenter. Utfordringen er å koble IoT med relevant dataanalyse og kartlegge kunnskap om brukeren, og dermed skape nye forretningsmuligheter.

Johan Kristensson, Embedded Network, Engineering & Digital Services

The Internet of Things er en megatrend som ikke bare påvirker valg av teknologi. Mulighetene vokser eksponentielt, det er allerede milliarder av oppkoblede ting, og den økonomiske effekten regnes i trillioner av amerikanske dollar. Forretningsmulighetene er gode, men den store forskjellen ligger i kontakten med brukerne. Oppkoblede produkter oppfattes som smarte, og de kan fjernstyres og kontrolleres. Funksjonaliteten er pedagogisk, intuitiv og i tråd med brukeren. Den som forstår grensesnittet mellom menneske og maskin, vil også finne fremtidens forretningsområder.

Et smart tilbud i fire deler

Teknologi for smartprodukter og tjenester er tverrfaglig og bygger på kompetanse fra ulike områder; IT, brukererfaring, produktutvikling og industriteknologi. Semcon har helheten og innsikten som skal til for å gjøre det tekniske potensialet om til kommersielle konsepter. Vi har et bredt spekter av spesialister, fra IT til industri, fra markedsinnsikt til brukerforståelse, noe som er nødvendig for en vellykket og lønnsom løsning for kundene våre.

Vårt Smart-tilbud er basert på en dynamisk og iterativ prosess, fra forretningsinnsikt til livssyklusanalyse. Det er både innovativt og bærekraftig, med brukeren, teknologien og virksomheten i tankene. I vår fleksible prosess inngår strategi, forretningsmodellering, prototyper og livssyklusstyring.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy