Redusert utviklingstid ved bruk av simulering
Del denne siden på

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Tonny Mastad
Area Manager Digital Solutions, Engineering & Digital Services
+47 907 390 96
Kontakt meg

Redusert utviklingstid ved bruk av simulering.

I dag er det svært få selskaper som har implementert virtuelle produktutviklingsprosesser i særlig grad. Det er imidlertid mange fordeler i å utforske potensialet som ligger i å bruke simuleringer og visualiseringer. Gjennom simulering kan fysisk testing under konsept- og utviklingsstadiene elimineres fullstendig. Dette reduserer utviklingstiden, gir bedre innsikt for alle involverte parter og gjør deg mer konkurransedyktig.

Semcon har kompetanse og tilgang på verktøyer innen simulering og er fokusert på enten å øke effektiviteten til et produkt, forbedre eller opprettholde funksjonen produktet har over tid, eller å løse ulike problemer som kunden vår kan støte på underveis. Semcons tekniske eksperter bistår også med å stille krav til et spesifikt produkt for å hjelpe våre kunder mot sine leverandører.

Vi har kun sett starten på potensialet Simuleringer og Virtuell prototyping har, men ser allerede store konkurransefortrinn ved bruk av teknologien.

Bent Erik Bjørkli, Business Developer, Semcon Norge

Kontinuerlig forbedring

Ved å implementere bransjestandard innen simulering og viritualisering gjennom hele produktutviklingsprosessen, er det mulig å redusere antall fysiske prototyper. På denne måten blir produktet evaluert fortløpende i de ulike fasene av utviklingen, det blir enklere for alle involverte å forstå utfordringer underveis og forbedringer kan endres raskt og effektivt.

Erfaringer fra andre sektorer

Med erfaringer fra energisektoren, bilindustrien og helse, har Semcon kunnskapen og kapasiteten til å ta på seg komplette prosjekter innen virtuell produktutvikling og prototyping.

Semcon kan levere kompetanse for produktutvikling og tjenester innen:

  • Trafikksimulering / effekt ved bruk av Autonomi
  • System modellering
  • Robotikk
  • Produksjonslinjer
  • Væskemekanikk og materialmekanikk
  • Forbrenningsmodellering
  • Electromagnetisme
  • Numerisk væskedynamikk / Computational fluid dynamics (CFD)
  • Elementmetoder / Finite element method (FEM)
  • Multibody simulering (MBS)

Kontakt

Bent-Erik Bjørkli
Business Development Digital services, Engineering & Digital Services
+47 958 85 401
Kontakt meg

Tonny Mastad
Area Manager Digital Solutions, Engineering & Digital Services
+47 907 390 96
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy