Servitization
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Servitization.

Raske teknologiske fremskritt, økt konkurranse, samfunnsendringer og endring av vår forbrukeratferd. Alle disse faktorene betyr at produksjonsindustrien trenger å øke servicekomponenten i forretningsmodellene og i sin kjernevirksomhet. Flere og flere selskaper innser at ettermarkedet blir hovedmarkedet. Det er her fremtidig vekstpotensial er å finne – ved å legge til flere tjenester.

Det vil ikke lenger være nok for bedrifter å være den mest smidige eller effektive for å overvinne utfordringene de står overfor. Vinnerne vil være de som lykkes med å legge til forskjellige typer tjenester på sine produkter, tjenester som skaper reell verdi for kunden - og for sluttbrukerne. Hos Semcon har vi utstrakt erfaring i å hjelpe våre kunder med å lage tjenester som optimaliserer verdien av et produkt gjennom hele livssyklusen, og øker kundetilfredsheten og åpner for nye inntektsstrømmer.

Lars Löfgren, Business development manager, Semcon

Servitization er transformasjon av produkter til plattformer for tjenester som skaper fordeler og gir merverdi for kunden – og som deretter skaper fordeler for sine sluttbrukere. For å skape gunstige tjenester må det være en vilje til å kombinere nye forretningsmodeller med innovasjonene som muliggjøres av digitalisering, og til å tilpasse prosesser og utføre omorganisasjoner. For å oppnå suksess er det viktig at Servitization er en integrert del i en overordnet forretningsstrategi. Det er i ettermarkedet at verdien vil bli realisert.

Servitization – muliggjøring av innovative forretningsmodeller

Servitization skaper nye muligheter innen en rekke områder. Uavhengig av type produkt, tilføres verdi ved å forbedre tilgjengeligheten og påliteligheten, styrke kundetilfredsheten, effektivisere intern effektivitet og optimalisere fordelene. Dette betyr også tilgang til nye inntektsstrømmer gjennom økt salg i form av nye produkter, reservedeler, service- og vedlikeholdskontrakter, samt abonnement og streamingtjenester.

Hva kreves for å øke Servitization?

Vi har identifisert fire faktorer som selskaper må vurdere:

  • Servitization krever en ny måte å tenke på, en tjenestelogikk. Kort sagt betyr tjenestelogikk å ta perspektivet til verdien vår kunde prøver å skape for sin kunde. Den sentrale erkjennelsen er at selve verdien kommer fra å bruke et produkt, i motsetning til bare å eie produktet. I mange tilfeller er den langsiktige effekten at kunden kjøper denne verdien som tjenesten skaper.
  • Still deg selv følgende spørsmål: Hvordan ser en verdiforsyningskjede ut, og hvilken rolle ønsker vi å ha i den? Hva er vår nåværende forretningsmodell, og hvordan forholder våre tjenester seg til tilbudene våre? Hvordan ser markedet ut – er det klart for tjenesten? Og hvordan vil dette påvirke vår organisasjon og salgskanaler?
  • En av pilarene i Servitization er bruk av ny teknologi for å samle inn og analysere informasjon. Ulike teknologier, som Internet of Things (IoT), skytjenester, maskinlæring og digitale tvillinger, kombineres ofte for å oppnå dette.
  • Det er viktig å designe prosesser og organisasjoner som vil støtte tjenestelevering på en effektiv og gunstig måte.

 

Vi er partneren din mot Servitization

Ved å kombinere disse fire faktorene utvikler vi i Semcon kontinuerlig nye metoder og strategier som hjelper bedrifter med å vokse. Utgangspunktet vårt er sluttbrukeren – deres behov og atferd. Vi er overbevist om at de som best kjenner kunden, finner de beste løsningene. Vårt helhetlige engasjement betyr at vi tar en innovativ tilnærming. Vi er en konstant følgesvenn på vår kundes reise mot digitalisering, og tilpasser virksomheten til markedets og sluttbrukerens behov.

Kontakt oss

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Get in touch with this guy