Project Excellence
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Project Excellence.

Vellykket prosjektledelse

Prosjektarbeid er en av de vanligste formene for arbeid i dagens samfunn. Omtrent 25% av verdens BNP er skapt ut fra prosjekter, men bare 30% av alle prosjekter lykkes. Altfor mange støter på problemer, tar feil kurs eller feiler, med store tap av tid, penger og engasjement som et resultat. Hos Semcon jobber vi ikke bare i prosjektform, vi utvikler metoden bak den og lærer kundene våre hva de skal gjøre for å være blant de vellykkede 30 prosentene. Vellykket prosjektledelse skjer ikke ved en tilfeldighet, det er en bevisst strategi. Du må bare vite hvor du skal begynne.

Semcons Project Excellence-metode går i dybden og fungerer for alle bransjer.

Prosjektarbeid er mer regelen enn unntaket i moderne arbeid, spesielt når målet er å utvikle, forbedre og forandre seg. Vi ser dette i teknologi-tung produktutvikling og organisatoriske snuoperasjoner. Når store ressurser er rettet mot prosjekter er forventningene om effektivitet og målbare resultater også store.

Det handler om å få prosjektet til å skille seg ut og skinne. Vi kaller det Project Excellence. En tilnærming som er mer enn noen få kurs og gode individuelle prosjektledere. En tilnærming som gir en mer omfattende oversikt over hele prosjektorganisasjonen og ikke bare gjelder en enkelt teknikk. Det er en måte å jobbe og tenke på som må starte på ledelsesnivå.

Vellykket prosjektledelse handler om å kombinere forretningsdelen med de myke delene, og administrere anerkjente teknikker og verktøy som er nødvendig for å lykkes. Semcons modell omfatter både menneskelige ressurser og opplæring som metodikk og digitale systemer.

Anna Nordelöf, Business Manager Project Excellence

En helhetlig tilnærming som gir resultater

Semcons Project Excellence-metode, XLPM ble utviklet av oss og testet med suksess i mange organisasjoner. Den går i dybden og fungerer for alle næringer, både i privat og offentlig sektor. Metoden omfatter endringsledelse, prosjektledelse, opplæring og spesialister som styrer arbeidet. Det er denne helheten som får oss og våre kunder til å gå imot statistikken og lykkes, prosjekt etter prosjekt.

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy