Produktutvikling
Del denne siden på

Jan Øyen
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 957 65 246
Kontakt meg

Eksperter på produktutvikling.

Veien til et ferdig produkt er fylt med utfordringer og ulike krav å ta hensyn til. Hver dag hjelper vi i Semcon kundene våre med å gjøre deres ideer virkelige, å lage innovative produkter og løsninger som optimaliserer brukeropplevelser ved hjelp av ny teknologi.

I dag er produktutvikling påvirket av en rekke store globale trender; bærekraft, digitalisering og elektrifisering. Den raske utviklingen innen disse områdene krever fagspesifikk kompetanse, samt en bred forståelse av forskjellige bransjer og industrier.

Takket være vår unike miks av fagdisipliner kan vi optimalisere produktet ditt for produksjon, ettermarked, og viktigst av alt, for sluttbrukeren.

Jan Øyen Business Developer Product Engineering, Engineering & Digital Services

Tverrfaglige team med erfaring fra forskjellige bransjer

Semcon utvikler systemer for mange bransjer og de beste løsningene blir til når vi kobler kompetanse på tvers av mobilitet, energi, forsvar, maritim og landbasert industri. Ved å følge vår utviklingsprosess jobber vi systematisk med å løse utfordringer og redusere risiko underveis.

Våre team settes sammen med fokus på allsidighet og ferdigheter og vi justerer sammensetning og størrelse på teamet I forhold til behov i de forskjellige faser av prosjektet.

Beregning og simulering

Beregninger og simuleringer er viktige verktøy i produktutviklingen, enten man skal gjøre tidlig konseptevaluering eller verifikasjon av en konstruksjon. Vi tilbyr multifysikk-simuleringer, gir- og transmisjonsberegninger, styrkeberegninger med elementmetoden, termiske beregninger og strømningssimulering. Ved å gjøre beregninger og simuleringer til en integrert del av utvikling og test, kan vi i større grad koble data fra drift med simuleringsdata for optimalisering av produkt, levetid og vedlikehold.

Verifisering av produktet i eget verksted og testlaboratorium

Våre verksted- og testfasiliteter gir oss en unik mulighet til å lage både enkle modeller og funksjonelle prototyper samt utføre tester i alle faser av prosjekte Våre utviklere deltar selv i både montasje og test for å høste erfaring og koble dette tilbake til produktutviklingen.

 

Case studies

Produktdokumentasjon

Semcon leverer produktdokumentasjon tilpasset kundenes behov og ønsker. Våre spesialister innen 3D-modellering, 2D-tegning og produktspesifisering hjelper til å sikre at produktet blir kostnadsgunstig og produksjonsvennlig.  I nær dialog med produksjonsmiljøet kan vi gi anbefalinger om materialvalg, produksjonsmetode, toleranser og logistikk.

Vi benytter også teknologien “Augmented Reality”(AR) og har gått til innkjøp av Hololens briller for å løfte produktdokumentasjon til neste nivå. AR kan brukes for å effektivisere manualer, til opplæring eller til å instruere under produksjon og service.

Bærekraft

Vi har implementert bærekraftperspektivet i våre prosesser og vi har etablert en ekspertgruppe for å sikre at vi stadig forbedrer oss. På denne måten skal vi hjelpe både oss selv og våre kunder til å ta gode og bevisste valg i produktutvikling og i daglige prosesser.

Additiv tilvirkning, eller 3D printing, er et tema som har fått mer fokus i våre prosjekter de siste årene. For å lære mer om mulighetene og utfordringene omkring additiv tilvirkning har Semcon deltatt i et samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Kongsberg. Vi har nylig ferdigstilt et prosjekt der topologioptimalisering ble benyttet for å videreutvikle et produkt med hensyn på ytelse, vekt, produksjonskostnad og materialbruk. Denne erfaringen kan vi dele med andre.

Kontakt

Jan Øyen
Business Development Manager Norway, Engineering & Digital Services
+47 957 65 246
Kontakt meg

Get in touch with this guy