Produksjonsutvikling
Del denne siden på

Thor André Dugstad
Department Manager Prototype, Test & Workshop, Engineering & Digital Services
+47 924 61 863
Kontakt meg

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Avansert produksjons-utvikling.

Mange selskaper står nå overfor betydelige endringer i sine produksjonsmiljøer. For å mobilisere for fremtiden er det viktig å utnytte mulighetene som for eksempel digitalisering og automatisering kan gi. Dette kan muligheter som for eksempel mer bærekraftig produksjon, effektivitetsforbedringer, tryggere arbeidsmiljø og nye forretningsmuligheter.

Vår unike blanding av digital ekspertise, kombinert med 40 års erfaring innen produksjonsutvikling, betyr at vi i Semcon har godt grunnlag for å forstå hele produksjonsprosessen – og vi vet hvordan vi kan optimalisere den. Vi kan blant annet levere helhetlige og ferdige løsninger og tjenester, knyttet til utfordrende spørsmål som:

  • Hvilke muligheter finnes for å effektivisere produksjonen?
  • Hvordan kan arbeidsmiljø eller sikkerhet forbedres for operatørene i fabrikken?
  • Hvilke forbedringer kan vi gjøre når det gjelder vedlikehold?
  • Hvordan kan vi legge til rette for en mer fleksibel produksjon?
  • Hvor finner vi tid og kompetanse til å gjennomføre endringer?
  • Hvordan skal jeg håndtere og tilpasse meg nye regulatoriske krav?

 

Vi starter alltid med utgangspunkt i sluttbruker når vi utvikler produkter og tjenester. Teknologi i seg selv har ingen egenverdi; det som er viktig er verdien det skaper for mennesker. Det samme gjelder for utvikling av produksjonsløsninger – ny teknologi bør løse våre kunders problemer, og ikke bare implementeres fordi det tilfeldigvis er den siste trenden eller den nyeste teknologien.

Med en dyp forståelse av brukervennlige produkter har vi også kunnskap om hvordan vi kan optimalisere produksjonen. Vår erfaring med innovative prosesser, vår rolle som rådgiver og vårt holistiske perspektiv tar sammen våre kunder fremover.

Tor-André Dugstad, områdesjef produksjonsutvikling i Semcon

Ekspertise innen produksjonsutvikling

Produksjonsutstyr og automatisering
Finn veien til mer effektiv, fleksibel og sikker produksjon ved å bruke nøkkelferdige leveranser i spesialmaskiner, robotceller, produksjonsverktøy og mye mer.

Digitale tjenester
Ulike selskaper står overfor forskjellige utfordringer når det gjelder digitalisering av produksjonsprosesser. Vi jobber i tett samarbeid med våre kunder basert på deres unike sett med utfordringer. Ved hjelp av AI-løsninger, prediktiv analyse, simulering, 3D-skanning, virtuelle fabrikker, VR og AR-løsninger, blant annet, hjelper vi med å utstyre industrien for den pågående overgangen til smarte fabrikker.

Produksjonsanalyse og effective forbedringer
Ved hjelp av en klar og velprøvd prosess, kan vi evaluere din nåværende situasjon – for å gi deg svarene og forholdene du trenger for å effektivisere og avgrense strømmer og prosesser.

Produktinformasjon
Digitalisering og Industri 4.0 åpner store muligheter for å utforske og utvikle nye forretningsmodeller, samt nye muligheter for å skape merverdi og skille seg ut fra konkurrentene, for eksempel i produktinformasjon.

40 års erfaring innen produktutvikling

Semcon er en uavhengig integrator med lang erfaring innen produksjonsutvikling i flere bransjer, som life science og produksjonsindustrien. Vi er en one-stop-leverandør som også kan fokusere på bestemte deler av produksjonskjeden og levere nøkkelferdige prosjekter. Med hundrevis av kompetanser tilgjengelig innen Semcon, er vi vant til å optimalisere produkter: for produksjon, ettermarked og fremfor alt for sluttbruker.

Vi kan hjelpe med alt fra å redusere vedlikeholdskostnader, skape raskere produksjonsflyter, mer effektiv lokal planlegging og digitalisering av hele eller deler av produksjonen.

Kontakt oss

Thor André Dugstad
Department Manager Prototype, Test & Workshop, Engineering & Digital Services
+47 924 61 863
Kontakt meg

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Mer om produksjonsutvikling

Get in touch with this guy