Produktinformasjon
Del denne siden på

Johan Ekener
President, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakt meg

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakt meg

Forbedre opplevelsen av komplisert teknologi.

Ved å digitalisere produktinformasjonen forbedrer vi brukeropplevelsen og forenkler vedlikehold av kompliserte produkter og systemer. Dette medfører økt konkurransedyktighet for våre kunder. For oss er ikke teknologi et mål i seg selv. Det som teller, er hvordan den gir mennesker økt verdi.

Tilbud Bransjer Hvorfor Semcon Hva vi leverer
Semcon er en komplett leverandør av produktinformasjon som bidrar til økt verdi for brukerne og øker våre kunders konkurransedyktighet, slik at de kan konsentrere seg om sin hovedvirksomhet.

Johan Ekener, President of Business Area Product Information.

Vår fremgangsmåte for å optimalisere produktopplevelsen

Å gi riktig informasjon til rett tid kan være avgjørende for en bruker for å forstå hvordan et produkt eller et system fungerer, eller hvordan man effektivt skal kunne vedlikeholde og reparere det for maksimal oppetid. Forskjellige brukergrupper har forskjellige behov i ulike situasjoner. Semcon dekker dette behovet ved å tilby et stort spekter av tjenester og løsninger. Det kan være salgsstøtte, installasjonsveiledninger, servicehåndbøker, diagnostikk, reparasjonshåndbøker, reservedelskataloger og sluttbrukerinformasjon. Vi leverer også opplæringsløsninger og e-Learning for å møte alle kundebehov.

Skreddersydd for alle brukergrupper

Våre produktinformasjonsløsninger forbedrer de forskjellige brukernes opplevelse av komplisert og avansert teknologi. Enten brukeren er en servicetekniker, en bileier eller en superbruker av spesifikk programvare, leverer vi produktinformasjonen som passer for alle.

Tjenester på hvert trinn på veien

Produktinformasjon handler ikke bare om å utvikle innhold i form av tekst og illustrasjoner eller animasjoner. Det dreier seg også om å ha en klar strategi for hvordan produktinformasjonen best bidrar til bruker- og forretningsverdi, og bygge en informasjonsarkitektur som muliggjør gjenbruk og digital distribusjon og forbruk. Vi i Semcon leverer tjenester i hele syklusen for produktinformasjonsutvikling.

Digitalisert produktinformasjon

Moderne informasjonsteknologi gjør at folk når som helst kan vise og bruke informasjon på enheten de velger. Dette har ikke bare endret folks oppførsel i forhold til forbrukersamfunnet, men gir også bedriftene mulighet til å øke brukeropplevelsen og tilføye verdi til sine produkter og systemer ved å levere riktig type produktinformasjon gjennom flere kanaler.

Digital distribusjon og fleksibel bruk

Den ultimate opplevelsen av effektiv produktinformasjon er når brukerne mottar den akkurat i det øyeblikket de trenger det, eller til og med før. Hemmeligheten som gjør at våre kunder kan oppnå dette, er knyttet til Semcons digitale distribusjonstjeneste, som omfatter flere brukergrensesnitt.

Hvorfor velge Semcon?

Vår internasjonale etablering gjør oss til den perfekte partneren for kunder globalt, og tilbyr et nettverk av spesialister og ressurser fra forskjellige verdensdeler.

Vi forbedrer opplevelsen av teknologi ved å gjøre det lett å drifte og vedlikeholde innfløkte produkter og systemer – dermed sikres optimal bruk og maksimal oppetid.

Vi leverer komplett produktinformasjon slik at kundene våre kan konsentrere seg om sine hovedaktiviteter – senke kostnadene og øke effektiviteten og kundetilfredsheten.

Ut fra en dyptgående forståelse for kundenes behov og oppførsel utvikler vi effektive opplæringsløsninger for trygg og effektiv bruk av komplekse produkter og systemer.

Vi støtter våre kunder i optimaliseringen av deres ettermarked.

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy