Medtech som gjør livet bedre
Del denne siden på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Medtech som gjør livet bedre.

Vi utvikler medisintekniske produkter som gjør det lettere å føle seg bedre. Og å leve livet slik man ønsker. Teknikk som er lett å bruke, sikker og oppkoblet for best mulig opplevelse.

Vi er avhengig av at Medtech også kalt helseteknologi og dets løsninger er så brukervennlige som mulig- for pasienten, brukeren og for helsepersonell. Det kan stå mellom liv og død. Medtech handler helt og holdent om kombinasjonen medisin og teknologi. Alle medisinsk-tekniske produkter som skal forebygge eller behandle sykdommer og skader. Teknologien og produktene kan også gjøre en reell forskjell for mennesker som i det daglige har behov for tilrettelegging og hjelpemidler, det handler om å hjelpe mennesker til et bedre liv. Vi er overbevist om at brukeropplevelsen er det sanne målet på kvalitet.

Hos Semcon setter vi sammen vår lange erfaring og ekspertkunnskap innenfor produktutvikling med design, validering og digitale løsninger på en unik måte.

Sara Sjögren, Area Manager Life Science hos Semcon

Innovativ design for enkel og effektiv anvendelse

Dagens raske teknologiske utvikling gjør at brukerne stiller stadig høyere krav til design og brukervennlighet. Med nye teknologiske løsninger kan grensene strekkes for bruken av kneproteser, høreapparater og rullestoler. Helseteknologi behøver ikke lenger være noe som hindrer mennesker fra å leve et fullt og aktivt liv. Her har Semcon en unik posisjon i bransjen, blant annet takket være Semcon Studios – vår interne utviklingsavdeling hvor vi kombinerer design, teknikk og brukerfokus.

I Semcon Studios jobber vi i tverrfunksjonelle prosjekter og kan i et nært partnerskap med kunden tilby vår felles kompetanse.

Johanna Stenfeldt, Area Manager Product Design Engineering hos Semcon

Sikker anvendelse og pasientsikkerhet

I og med at alle deler innenfor Life Science reguleres av strenge regelverk for å øke sikkerheten, kan produksjonen av nye produkter bli en lang og komplisert prosess. Semcon har lang erfaring med validering og kvalitetssikring innenfor både legemidler og medisinteknikk. Det innebærer blant annet at vi hjelper våre kunder med å sikre repeterbarhet, serieproduksjon og effektiviserer prosessen med å få ut de medisintekniske produktene i markedet. Slik at sluttbrukerne kan få nytte av nye, smartere produkter så fort som mulig.

Med strenge krav og regelverk som hele tiden endres, er det viktig å ha fungerende prosesser på plass. Hos Semcon hjelper vi kundene våre med å forholde seg for eksempel til ISO-standarden 13485 og de spesielle kravene i USA, QSR (Quality System Regulations) som gjelder for medisintekniske produkter. Alt for effektivt å kunne få frem sikre og brukervennlige produkter.

Sara Sjögren, Area Manager Life Science hos Semcon

Smarte digitale løsninger

Oppkoblede medisintekniske produkter åpner for nye muligheter. Både for brukere i hjemmemiljøer og i helse- og sykehusvesenet. Men hvordan kobles et produkt opp på best mulig måte? Fordelene som digitale løsninger medfører, er blant annet en mer effektiv oppfølging, både for pasienter og sykehuspersonalet, som kan følge resultatene på avstand. Det innebærer også en trygghet for brukerne med produkter som for eksempel indekserer seg selv og varsler i forkant når reservedeler eller batterier må skiftes.

Enkelt å forstå teknikk

At teknikk er enkel å forstå, er viktig. Når det gjelder medisintekniske produkter, kan det til og med være livsavgjørende. Semcons eksperter innenfor produktinformasjon lager informasjon og utdanning som helsepersonalet støtter seg på hver dag. Alt for å redde flere liv og øke livskvaliteten for pasientene. For når medisinsk utstyr blir lett å bruke på riktig måte, øker tryggheten. Les mer om produktinformasjon for medisinsk utstyr.

New call-to-action

Kontakt

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakt meg

Mer om dette temaet

Get in touch with this guy